Ontwikkelingen Zuidflank Rheden

Om de uitstraling van de Zuidflank van het dorp Rheden te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken, hebben we een Masterplan (ideaalbeeld) gemaakt. Inmiddels zitten de werkzaamheden er bijna op en zijn we druk bezig met het organiseren van de opening.

Planning

Hieronder leest u wat er al gedaan is en waar we nog mee bezig zijn.

Wat hebben we al gedaan

De boomgaard is inmiddels opgeknapt en toegankelijk gemaakt en de natuurspeelplaats is aangelegd en er wordt al volop gespeeld. Ook is de parkeerplaats inmiddels verkleind en is het deel waar de parkeerplaats weg gehaald en groen ingericht. Ook hebben we de Laak op verschillende plekken verdiept. 

Waar zijn we nu mee bezig

Momenteel zijn we bezig met het recreatieve pad. De entree bij de snelweg (richting het pontje) is recent opgeknapt. In augustus 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in De Laak. We passen de oevers aan, leggen een kleibodem aan die het water langer vast houdt, realiseren een betonnen recreatief pad en bouwen een nieuwe voetgangersbrug nabij de sportvelden. Als laatste gaan we de bestaande brug in het verlengde van de Waardweg renoveren en voorzien van nieuwe leuningen. Ter hoogte van de dorpsentree gaan we in het najaar groen aanplanten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar klaar. 

Opening Dorpspark

We willen de opening van het Dorpspark Rheden graag met u vieren. Meer informatie hierover volgt later via deze webpagina.

Zuidflank Rheden

De Zuidflank is de langgerekte groene zuidrand van het dorp Rheden. Het gebied vormt de overgangszone van de woongebieden (het dorp) naar het buitengebied (de A348 en de entree vanaf de snelweg). Ook ligt er de watergang de Laak, een voormalige IJsselloop. In de Zuidflank liggen ook 2 cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebieden. Dit is het westelijk gelegen landelijk gebied Worth-Rheden en de Steegse Haven, een oude IJsselarm, die oostelijk ligt.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom de Zuidflank? Dan kunt u deze mailen naar zuidflank@rheden.nl