Zuidflank Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken.

De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Masterplan Zuidflank

Het Masterplan Zuidflank is samen met eigenaren, verenigingen en inwoners van het dorp Rheden gemaakt. Alle partijen hebben hun mening over en visie op het gebied gegeven. Onder andere tijdens een 3-daags ideeëncafé. Deze informatie is de basis geweest voor de kaders, kansen en knelpunten die in het Masterplan omschreven staan.

Zuidflank Rheden

Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldwaliteitsplan Zuidflank Rheden (PDF, 39 MB) is een aanvulling op het Masterplan. Hierin staan de spelregels voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. Het is een kader en inspiratiebron bij het ontwerp, de inrichting en het beheer. Het geeft met beelden inzicht in de materialen die kunnen worden gebruikt en de gewenste uitstraling.

Projectenkaart 1e fase Zuidflank Rheden

Wat doen we in de 1e fase?

We kunnen niet alle projecten tegelijk realiseren. Daarom besloot de gemeenteraad op 6 november 2018 om financiële middelen voor een 1e fase beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om een investering van ruim 2 miljoen euro. In 2019 en 2020 met een uitloop naar 2021 zijn onder andere de volgende projecten gepland.

  • Een recreatief wandelpad van ongeveer 3 kilometer door het gebied. Een mooi ommetje voor het hele dorp.
  • Een uitkijktoren om de relatie tussen het dorp, het groen, het water (De Laak en de IJssel) en de uiterwaarden aan de zuidzijde van de A348 te versterken. Zoals het 50 jaar geleden was voor de aanleg van de A348.
  • Het verbeteren van de entree van Rheden bij het kruispunt Laakweg/Oranjeweg/IJsselsingel.
  • Een verbinding maken met het agrarisch gebied in Worth Rheden door de aanleg van paden. Zo ontstaat er een mooie verbinding met het landelijk gebied en de Veluwe.
  • Opknappen van de parkeervoorziening tussen de kinderboerderij en de voetbalvereniging. Dit moet zorgen voor een mooie toegang tot het park en een natuurspeelplaats. Bij de uitwerking van deze plannen onderzoeken we of hier een ijsbaan kan komen.
  • Een watersysteemanalyse maken over het functioneren van De Laak. Het Waterschap maakt samen met ons deze watersysteemanalyse. Op basis hiervan onderzoeken we de mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de waterbeleving en de kansen voor het verbreden en versmallen van De Laak. Het doel is De Laak beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Onderdeel van dit onderzoek is de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze aanpassingen.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen of ideeën over de Zuidflank? Mail ze naar zuidflank@rheden.nl