Zuidflank Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en betere verbindingen met de omgeving te maken.

Het Masterplan Zuidflank is samen met eigenaren, verenigingen en inwoners van het dorp Rheden gemaakt. Alle partijen hebben hun mening over en visie op het gebied gegeven. Onder andere tijdens een 3-daags ideeëncafé. Deze informatie is de basis geweest voor de kaders, kansen en knelpunten.

De zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Zuidflank Rheden

Eerste fase van start

We kunnen niet alle projecten tegelijk realiseren. Daarom heeft de gemeenteraad 6 november 2018 het besluit genomen om de financiële middelen voor een eerste fase beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om een investering van ruim 2 miljoen euro. In 2019 en 2020 met een uitloop naar 2021 zijn onder andere de volgende projecten gepland in de Zuidflank.

  • Een verbinding maken met het agrarisch gebied in Worth Rheden door de aanleg van paden. Zo ontstaat er een mooie verbinding met het landelijk gebied en de Veluwe.
  • Opknappen van de parkeervoorziening tussen de kinderboerderij en de voetbalvereniging, een mooie toegang tot het park en een natuurspeelplaats. Bij de uitwerking van deze plannen wort ook onderzocht of hier een ijsbaan gemaakt kan worden.
  • Een uitkijktoren om de relatie tussen het dorp, het groen, het water (De Laak en de IJssel) en de uiterwaarden aan de zuidzijde van de A348 te versterken. Zoals het 50 jaar geleden was voor de aanleg van de A348.
  • Een recreatief wandelpad van ruim 3 kilometer door het gebied. Een mooi ommetje voor het hele dorp.
  • Het verbeteren van de entree van Rheden bij het kruispunt Laakweg/Oranjeweg/IJsselsingel.
  • Een analyse maken van naar het functioneren van De Laak.  Dit wordt een watersysteemanalyse genoemd. Doelstelling is om de Laak beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Het Waterschap maakt in samenspraak met de Gemeente deze watersysteemanalyse om zo meer inzicht te krijgen in het systeem van De Laak. Op basis van deze analyse worden de mogelijkheden onderzocht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de waterbeleving en de kansen voor het verbreden en versmallen van de Laak. Onderdeel van dit onderzoek is de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze aanpassingen.
  • Een staalkaart beeldkwaliteit opstellen. De staalkaart geeft de leidraad voor de gewenste beeldkwaliteit per deelgebied. Dit geldt voor alle ontwikkelingen, projecten en het beheer en onderhoud in het gebied en zal.  zorgen voor eenheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied nu en in de toekomst.
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een transferium; parkeergelegenheid voor bezoekers van het dorp en de Posbank.

Wens van inwoners

Tijdens het ophalen van wensen van bewoners voor het opstellen van de structuurvisie ‘Mijn dorp van morgen’ in 2014, gaven inwoners aan dat er meer kan met dit groene en waterrijke gebied. Maak het aantrekkelijker, toegankelijker en maak beter gebruik van de huidige functies. Ook de verbinding tussen het dorp Rheden en de zuidflank kan volgens hen beter. Met deze plannen willen deze wensen in uitvoering brengen.

Ambitie voor de Zuidflank

In het Masterplan Zuidflank staat de ambitie voor het hele gebied: een centraal dorpspark waar voor jong en oud veel te beleven is op het gebied van sport, spel, natuur, historie en water. Met veel groen en een verbeterde toegankelijkheid.

De huidige functies worden met elkaar verbonden door een wandelpad. Het entreegebied krijgt een mooier aanzicht en versterkt de verbinding tussen de Veluwezoom, de IJssel en Rhederlaag. Watergang de Laak is een belangrijk onderdeel van het park en kan veel beter benut worden.

Binnen het dorpspark blijven de huidige sportverenigingen actief. Het groener maken van het gebied, het planten van bomen en het creëren van plekken aan het water zijn toekomstmaatregelen. Dit in het kader van de te verwachten gevolgen van de klimaatveranderingen. In de gebieden Worth-Rheden en het gebied rond de Steegse Haven behouden en versterken we de huidige landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten zo veel mogelijk. Met verschillende kleine ingrepen zal de beleving van deze bijzondere gebieden worden vergroot.