Zuidflank Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken.

Om de Zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken. De Zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en zijn de werkzaamheden voor de natuurspeelplaats in volle gang. Eind dit jaar is de planning om de parkeerplaats bij de natuurspeelplaats te verkleinen om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken. Hiervoor worden direct omwonenden nog uitgenodigd om het ontwerp te bekijken. Om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Zuidflank, gaat de gemeente samen met NTP een landschappelijk totaalontwerp voor een nieuw dorpspark voor Rheden opstellen.

Klankbordgroep

Samen met de klankbordgroep ontwerpen we het Dorpspark Rheden. Tot 4 september 2020 konden inwoners zich voor deze klankbordgroep aanmelden. Inmiddels is de groep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners uit Rheden en een afvaardiging uit de dorpsraad. Zij komt 2-3 keer bij elkaar om samen met de gemeente, NTP en een landschapsarchitect een landschappelijk totaalontwerp voor het nieuwe dorpspark voor Rheden op te stellen. Twee onderdelen van dit totaalontwerp worden daarna direct uitgevoerd. Dat zijn: een representatieve en veilige dorpsentree ter hoogte van de Oranjeweg met de snelweg A348 en de aanleg van een recreatief pad door het hele gebied. Het ontwikkelen van het totaalontwerp gebeurt in overleg met alle partijen.

Masterplan Zuidflank

Het Masterplan Zuidflank is samen met eigenaren, verenigingen en inwoners van het dorp Rheden gemaakt. Alle partijen hebben hun mening over en visie op het gebied gegeven. Onder andere tijdens een 3-daags ideeëncafé. Deze informatie is de basis geweest voor de kaders, kansen en knelpunten die in het Masterplan omschreven staan.

Zuidflank Rheden

Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitsplan Zuidflank Rheden (PDF, 39 MB) is een aanvulling op het Masterplan. Hierin staan de spelregels voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. Het is een kader en inspiratiebron bij het ontwerp, de inrichting en het beheer. Het geeft met beelden inzicht in de materialen en de gewenste uitstraling.

Wat doen we in de 1e fase?

We kunnen niet alle projecten tegelijk realiseren. Daarom besloot de gemeenteraad in november 2018 om financiële middelen voor een 1e fase beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om een investering van ruim 2 miljoen euro. De volgende projecten maken deel uit van deze eerste fase:

  • Een recreatief wandelpad van ongeveer 3 kilometer door het gebied. Een mooi ommetje voor het hele dorp.
  • Een uitkijktoren om de relatie tussen het dorp, het groen, het water (De Laak en de IJssel) en de uiterwaarden aan de zuidzijde van de A348 te versterken. Zoals het 50 jaar geleden was voor de aanleg van de A348.
  • Het verbeteren van de entree van Rheden bij het kruispunt Laakweg/Oranjeweg/IJsselsingel.
  • Een verbinding maken met het agrarisch gebied in Worth Rheden door de aanleg van paden. Zo ontstaat er een mooie verbinding met het landelijk gebied en de Veluwe.
  • Opknappen van de parkeervoorziening tussen de kinderboerderij en de voetbalvereniging. Dit moet zorgen voor een mooie toegang tot het park en een natuurspeelplaats.
  • Een watersysteemanalyse maken over het functioneren van De Laak. Het Waterschap maakt samen met ons deze watersysteemanalyse. Op basis hiervan onderzoeken we de mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de waterbeleving en de kansen voor het verbreden en versmallen van De Laak. Het doel is De Laak beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Onderdeel van dit onderzoek is de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze aanpassingen.

Projectenkaart 1e fase Zuidflank Rheden

 

Vragen of ideeën?

 

Heeft u vragen of ideeën over de Zuidflank? Mail ze naar zuidflank@rheden.nl