Ontwerp Dorpspark De Laak in 5 filmpjes

Het ontwerp van het nieuwe Dorpspark De Laak, dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan de Zuidflank in Rheden, is bijna klaar. Omdat een fysieke bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk was, laten we via verschillende filmpjes zien wat de plannen zijn.

Bekijk het ontwerp

Op basis van het schetsontwerp (PDF 12 MB) zijn 5 korte films gemaakt. In deze films leggen we uit hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt om te komen tot een betere uitstraling van het gebied waar u als inwoner plezier aan kunt beleven.

Kaart Dorpspark de Laak, verwijzing naar de bijbehorende filmpjes

Op het kaartje ziet u de locatie waar het filmpje bij hoort. In het eerste filmpje vertelt wethouder Ronald Haverkamp u meer over het totale plan en neemt landschapsarchitect Guido Baten u mee door het ontwerp. In de andere filmpjes staat steeds een ander gebied en onderwerp centraal.

Reacties

Een officiele reactie insturen via het reactieformulier was mogelijk tot en met 15 maart 2021. De reacties en antwoorden kunt u teruglezen in de reactienota (PDF, 1 MB).

Heeft u alsnog een vraag of opmerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken.

Planning in hoofdlijnen

  • Begin juli starten de voorbereidende werkzaamheden in het gebied.
  • Halverwege juli starten de werkzaamheden rondom de nieuwe schijnbrug (PDF, 712 kB) ter hoogte van de Oranjeweg met De Laak.
  • Medio augustus na de bouwvakantie wordt de nieuwe voetgangersbrug in De Laak ter hoogte van de sportvelden gerealiseerd.
  • In september starten er diverse grondwerkzaamheden in De Laak waarbij de oevers en bodem op verschillende locaties wordt aangepast.
  • In september wordt het nieuwe recreatieve (beton)pad over een lengte van 3 kilometer aangebracht.
  • In oktober wordt de nieuwe dorpsentree, het kruispunt Oranjeweg-IJsselsingel-Laakweg met de aansluiting snelweg A 348 gemaakt.

Verwijderen bomen voor het broedseizoen

Ter voorbereiding op de realisatie van de nieuwe dorpsentree met de autosnelweg A348 hebben we op enkele locaties rondom het kruispunt Oranjeweg-Laakweg-IJselsingel bomen verwijderd. Dit gebeurde al voor 15 maart, omdat dan het broedseizoen begint. We zorgen voor compensatie en nieuwe aanplant in het gebied. Het verplanten en nieuwe aanplant gebeurt nadat de werkzaamheden rondom de entree zijn uitgevoerd.

Bekijk meer informatie over Masterplan de Zuidflank op deze website.