Ontwerp Dorpspark De Laak in 5 filmpjes

Het ontwerp van het nieuwe Dorpspark De Laak, dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan de Zuidflank in Rheden, is bijna klaar. Omdat een fysieke bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk is, laten we via verschillende filmpjes zien wat de plannen zijn.

Bekijk het ontwerp

Op basis van het schetsontwerp (PDF 12 MB) zijn 5 korte films gemaakt. In deze films leggen we uit hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt om te komen tot een betere uitstraling van het gebied waar u als inwoner plezier aan kunt beleven.

Kaart Dorpspark de Laak, verwijzing naar de bijbehorende filmpjes

Op het kaartje ziet u de locatie waar het filmpje bij hoort. In het eerste filmpje vertelt wethouder Ronald Haverkamp u meer over het totale plan en neemt landschapsarchitect Guido Baten u mee door het ontwerp. In de andere filmpjes staat steeds een ander gebied en onderwerp centraal.

Reacties

Een officiele reactie insturen via het reactieformulier was mogelijk tot en met 15 maart 2021. De reacties en antwoorden kunt u teruglezen in de reactienota (PDF, 1 MB).

Heeft u alsnog een vraag of opmerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken.

Planning

In het voorjaar starten de werkzaamheden voor de dorpsentree met de snelweg A348, de waterbeleving in De Laak en het recreatieve wandelpad vanaf de sportvelden richting de Steegse Haven. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2021 klaar.

Verwijderen bomen voor het broedseizoen

Ter voorbereiding op de realisatie van de nieuwe dorpsentree met de autosnelweg A348 hebben we op enkele locaties rondom het kruispunt Oranjeweg-Laakweg-IJselsingel bomen verwijderd. Dit gebeurde al voor 15 maart, omdat dan het broedseizoen begint. We zorgen voor compensatie en nieuwe aanplant in het gebied. Het verplanten en nieuwe aanplant gebeurt nadat de werkzaamheden rondom de entree zijn uitgevoerd.

Bekijk meer informatie over Masterplan de Zuidflank op deze website.