Praat mee over de toekomst van uw dorp en gemeente

Hoe ziet de gemeente Rheden er in 2040 uit? Over deze vraag gaan we graag in gesprek met onze inwoners en ondernemers. Van eind maart tot begin juni houden we daarom dorpsgesprekken in alle dorpen. Meld u aan en praat mee over de toekomst van uw dorp en gemeente!

De gemeente Rheden is een prachtige gemeente. Ook in de toekomst willen we dat Rheden een gemeente is waar we op een gezonde manier met elkaar samenleven, wonen en werken. Graag horen wij van onze inwoners en ondernemers wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp en de gemeente. 

Uw mening telt!

Wilt u meepraten en meedenken over de toekomst van uw dorp en de gemeente Rheden? Meld u dan aan voor een van de dorpsgesprekken via het aanmeldingsformulier. Zo weten wij hoeveel mensen we mogen verwachten. De dorpsgesprekken zijn inloopbijeenkomsten. Binnen de hieronder aangegeven tijdsblokken kunt u vrij inlopen. 
 
 

Online meedenken

Bent u niet in de gelegenheid om een dorpsgesprek te bezoeken, dan horen we toch graag uw mening via een enquête.In deze vragenlijst staan dezelfde vragen die worden gesteld tijdens de inloopavonden voor de Omgevingsvisie.
 
 

Omgevingsvisie

De gemeente gebruikt de resultaten van de dorpsgesprekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. De leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. In de omgevingsvisie staat wat we willen ontwikkelen en verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. De omgevingsvisie vervangt straks de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies voor de kernen.