Inwoners voelen zich veilig in hun buurt

Inwoners beoordelen hun veiligheidsgevoel in de buurt met het rapportcijfer 7,3. Slechts 1 % voelt zich vaak onveilig in hun buurt, zo blijkt uit de gehouden Veiligheidsmonitor in 2017. Daarnaast geven inwoners een ruime voldoende als het gaat om leefbaarheid. Bijna alle thema’s scoren hetzelfde cijfer als in de afgelopen jaren.

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (PDF, 829 kB) laten over het algemeen mooie rapportcijfers zien. Het cijfer voor leefbaarheid is 7,4 (was 7,4 in 2015) en voor veiligheid 7,3 (was 7,3 in 2015). Bovendien is het aantal slachtoffers van geweldsdelicten, vernielingen en cybercrime afgenomen. Wel is het aantal inwoners dat slachtoffer is geweest van woninginbraak iets gestegen van 2% naar 2,5%. Andere vermogensdelicten (zoals diefstal) zijn gedaald. Ook vergeleken met de regio en de rest van het land is dit resultaat laag.

Wat gebeurt er met de cijfers?

Wij gebruiken de uitkomsten van de veiligheidsmonitor voor het evalueren van het veiligheidsbeleid en om, als het nodig is, tussentijds de koers aan te passen. Conclusie van deze monitor is dat we met het veiligheidsbeleid op de juiste weg zijn.

Veiligheidsmonitor

Elke 2 jaar houden een Veiligheidsmonitor. Dit is een enquête om te meten hoe inwoners veiligheid en leefbaarheid in hun buurt ervaren. Hoe ervaart u de veiligheid in uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen uit de Veiligheidsmonitor die steekproefsgewijs gesteld worden aan onze inwoners.

Burgemeester Carol van Eert: “Onze inwoners geven een ruime voldoende voor hun veiligheidsgevoel en leefbaarheid in hun buurt. Dat is fijn! Maar het is goed om te blijven volgen wat inwoners vinden van hun buurt. Want zo kunnen we onze plannen bijstellen als dat nodig is.”

 

Hoe veilig voelen inwoners zich?