Ik heb mijn verblijfsvergunning na 1 januari 2022 gekregen

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Heeft u na deze datum uw verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder deze wet. 

Bekijk de animatie 'inburgeren vanaf 2022' in het

Gezinshereniging, gezinsvorming, geestelijke bedienaren en overige migranten 

Bent u in Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging, gezinsvorming, bent u een geestelijke bedienaar of heeft u een niet-tijdelijk verblijfsvergunning gekregen op basis van humanitaire gronden? Dan bent u ook inburgeringsplichtig. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering, maar de gemeente helpt u bij het opstellen van het plan hiervoor en kan u adviseren bij het kiezen van een taalaanbieder. Heeft u vragen? Neem dan contact (link) met ons op.

Persoonlijk plan Inburgering en Participatie

Als u in Rheden komt wonen, maakt u kennis met een van onze regisseurs inburgering. Met die regisseur maakt u samen een plan voor uw inburgering. Dit noemen we een PIP. PIP betekent Plan Inburgering en Participatie. Dit zijn afspraken over uw taallessen, activiteiten in de Nederlandse maatschappij en het behalen van verplichte onderdelen van de inburgering. Hierin staat ook hoe u aan uw inburgeringsplicht kunt voldoen en via welke route dit zal gaan. De gemeente kan met u hierover al afspraken maken als u nog in het AZC woont. Dan zal de gemeente met u en uw begeleider van COA in gesprek gaan.

Brede intake en de leerroutes

Om met u een zo goed mogelijk plan te maken over hoe u aan uw inburgeringsplicht kan voldoen, gaat de gemeente met u in gesprek over uw situatie, achtergrond en mogelijkheden. Deze gesprekken noemen we de brede intake. Tijdens deze periode van gesprekken neemt de gemeente ook een leerbaarheidstoets  af om de route te bepalen. Aan het eind van deze intake wordt het PIP opgesteld. Op basis hiervan zal u één van de 3 mogelijke leerroutes naar het voldoen aan uw inburgeringsplicht volgen:

  • B1-route. Bij het volgen van deze route wordt er ingezet op het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau. U volgt taallessen bij een taalaanbieder in overleg met de gemeente. Ook volgt u de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). In de MAP maakt u kennis met en bereidt u zich voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Onderwijs-route. Bij het volgen van deze route wordt er ingezet op voorbereiding op het volgen van Nederlands onderwijs op mbo, hbo of wo-niveau.
  • Zelfredzaamheids-route. Bij het volgen van deze route wordt er ingezet om u zoveel mogelijk zelfredzaam te maken in de Nederlandse maatschappij. U gaat tot een zo hoog mogelijk haalbaar niveau de Nederlandse taal leren en u gaat allerlei activiteiten in de Nederlandse maatschappij ondernemen. Ook in deze route volgt u de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). In de MAP maakt u kennis met en bereidt u zich voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Participatieverklaringstraject (PVT) 

Het volgen van een participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van de inburgering. Het is belangrijk dat u meedoet aan het traject. In dit traject leert u over de Nederlandse samenleving. Het traject wordt gegeven door Vluchtelingenwerk. Aan het einde van het traject tekent u de participatieverklaring. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van DUO. Aanmelden voor het participatietraject kan via: inburgering@rheden.nl

Hulp bij inburgeren en financiën

De gemeente ondersteunt u bij het volgen van de leerroute. U kunt uw inburgeringstraject bij de volgende aanbieders volgen:

Ook staan wij met u in contact over de voortgang van uw traject. Als er iets wijzigt in uw situatie, geeft u dit aan de gemeente door. In de eerste 6 maanden na uw inschrijving bij de gemeente helpt gemeente u met uw nieuwe financiële verantwoordelijkheden. De gemeente helpt u op die manier om na verloop van tijd zelfstandig uw financiën op orde te krijgen.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar: inburgering@rheden.nl