Ik heb mijn verblijfsvergunning voor 1 januari 2022 gekregen

Als u een asielstatus heeft ontvangen en woonachtig bent in de gemeente Rheden, heeft u vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) informatie gekregen over uw inburgeringsplicht. Dit betekent dat u binnen een bepaalde termijn moet voldoen aan uw inburgeringsplicht door de Nederlandse taal te leren en examens te halen. DUO beslist of u aan uw inburgeringsplicht voldaan heeft.

Alle informatie over uw eigen inburgeringstraject, uw inburgeringsbudget en uw examens kunt u vinden op www.inburgeren.nl. U moet hier inloggen met uw DigiD om te zien wat u moet doen om aan uw inburgeringsplicht te voldoen.

Hulp bij inburgeren

De gemeente kan u adviseren en ondersteunen in uw inburgeringstraject. Neem contact met ons op als u vragen heeft. Bent u op zoek naar een taalaanbieder? Kijk dan op www.ikwilinburgeren.nl

Heeft u een uitkering en bent u inburgeringsplichtig? Het halen van uw inburgeringsexamen is dan tegelijkertijd uw re-integratieverplichting. Het niet werken aan uw inburgeringsplicht kan dus gevolgen hebben voor uw uitkering.

Einde lening en nog inburgeringsplichtig

Het kan voorkomen dat uw DUO-lening (bijna) op is, maar u nog niet aan uw inburgeringsplicht heeft voldaan. Ook kan het zijn dat uw inburgeringstermijn bijna afloopt, maar u niet op tijd uw inburgering kan halen. De gemeente kan u hiermee helpen. Het is dan belangrijk dat u contact met ons opneemt. Hiermee kunt u boetes voorkomen.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Het volgen van een participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van de inburgering. Het is belangrijk dat u meedoet aan het traject. In dit traject leert u over de Nederlandse samenleving. Het traject wordt gegeven door Vluchtelingenwerk. Aan het einde van het traject tekent u de participatieverklaring. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van DUO Aanmelden voor het participatietraject kan via: inburgering@rheden.nl

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar: inburgering@rheden.nl