Aanpassing woonhuis

Soms zijn aanpassingen in of rond uw huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Met deze aanpassingen is het mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Denk aan aanpassingen aan de breedte van uw deurkozijnen voor een rolstoel of scootmobiel. Maar ook aan het laten verlagen van uw aanrecht. Naast aanpassing aan uw woonhuis zijn er ook hulpmiddelen die het zelfstandig wonen gemakkelijker maken.

In de Sociale Vraagbaak Rheden/Rozendaal vindt u handige tips maar ook verschillende particuliere aanbieders die u een oplossing bieden voor uw probleem.

Melding ondersteuning

Heeft u hulp bij het aanpassen van uw woning nodig en geen hulp of ondersteuning in uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt.

Onze consulent neemt daarna contact op, om samen met u te zoeken naar de meest geschikte en betaalbare oplossing. Hierbij kijken wij of er een (medische) reden is waardoor u zonder aanpassingen niet langer zelfstandig in de woning kan functioneren.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Kosten en eigen bijdrage

Een deel van de kosten van de meeste woningaanpassingen moet u zelf betalen, de zogenaamde eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

 

Blijverslening

Niet iedereen heeft de financiële middelen om deze aanpassingen te betalen. En soms is het lastig hiervoor een lening bij een bank af te sluiten. De blijverslening stelt inwoners van 55 jaar en ouder (woningeigenaren en huurders)  in staat om hun woning levensbestendig maken. Veel informatie over de blijverslening is te vinden op www.svn.nl/blijverslening.

Informatieavond 30 januari 2018

Dinsdag 30 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst over de blijverslening. Deskundigen leggen die avond precies uit hoe deze regeling werkt. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in De Steeg. Om 19.30 uur start de avond met koffie en thee. De bijeenkomst eindigt rond 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

 

Verhuizen met Wmo-indicatie

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel, omdat u door uw handicap niet meer in uw eigen woning kunt blijven wonen? Met een Wmo-indicatie kunt u voorrang krijgen op een andere woning bij de woningcorporatie.

U krijgt deze verhuisverklaring alleen als uw huidige woning vanwege lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en als uw huidige woning niet eenvoudig geschikt te maken is.

Wilt u een verhuisverklaring aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt.