Collectieve aanvullende zorgverzekering

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is tegen zorgkosten. Maar het kan zijn dat u een aanvullende zorgverzekering lastig kunt betalen. Dan kunnen we u helpen met de collectieve aanvullende zorgverzekering.

Wat is de collectieve aanvullende verzekering?

Samen met zorgverzekeraar Menzis hebben we een collectieve aanvullende verzekering samengesteld.

Deze verzekering geeft u:

  • Korting op de premie voor de maandelijkse basis- en aanvullende zorgverzekering.
  • Een (hogere) vergoeding voor veel kosten die u zelf moet betalen, zoals de kosten voor een bril, hoorapparaat, tandarts, een dieet of de eigen bijdrage (geïnd door het CAK) voor Wmo maatwerk voorzieningen.
  • De mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen.

Voor wie?

De collectieve aanvullende zorgverzekering is mogelijk voor inwoners met:

  • Een basis- en aanvullende zorgverzekering bij Menzis.
  • Een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarbij wordt uitgegaan van het netto inkomen exclusief vakantiegeld.
  • Een vermogen onder een bepaalde grens. Dit hangt af van uw specifieke situatie. Denk bij vermogen bijvoorbeeld aan spaargeld of overwaarde op uw woning.

Lees welke voorwaarden, inkomensnormen en vermogensnormen er gelden.

Als u nog niet bij Menzis verzekerd bent

Als u nog niet bij Menzis verzekerd bent dan kunt u vanaf half november tot het einde van het jaar overstappen naar Menzis.

Andere vormen van inkomensondersteuning

De collectieve aanvullende zorgverzekering is onderdeel van inkomensondersteuning. Inkomensondersteuning bestaat uit:

  1. Collectieve aanvullende zorgverzekering
  2. Bijdrage indirecte schoolkosten
  3. GelrePas