Hulp bij het huishouden

Bent u ziek of wordt u een dagje ouder? Of heeft u na een operatie hulp nodig? Vraag familieleden, vrienden of buren om hulp. Of regel zelf een (particuliere) huishoudelijke hulp of thuiszorg.

In de Sociale Vraagbaak Rheden/Rozendaal vindt u handige huishoudtips maar ook verschillende particuliere zorgaanbieders die u een oplossing bieden voor uw probleem.

Melding ondersteuning

Heeft u geen hulp of ondersteuning uit uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt. Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u te zoeken naar een oplossing.

In eerste instantie bespreekt onze consulent samen met u of de hulp binnen het eigen gezin of het eigen huishouden te regelen is. Als één van de gezinsleden uitvalt, is het heel normaal dat een ander taken overneemt. Denk daarbij aan dagelijks terugkerende taken als het verzorgen van maaltijden, boodschappen doen en het verrichten van huishoudelijk werk als stofzuigen, de was doen en bedden verschonen.

Is er toch (professionele) hulp nodig, dan kijkt de consulent met u naar een passende oplossing. Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u de kosten (deels) zelf.

 

Huishoudelijke hulp met toeslag (HHT)

Bij de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp met Toeslag (HHT) regelt u zelf uw hulp bij het huishouden. Dat doet u met één van thuiszorgorganisaties waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

Tegemoetkoming in de kosten

Als u in aanmerking komt voor Huishoudelijk hulp met toeslag krijgt u een tegemoetkoming in de kosten door middel van een voucher. Heeft u een laag inkomen? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor nog een extra tegemoetkoming.

Lees meer over de voorziening Huishoudelijke Hulp met Toeslag (HHT).

 

Dagelijkse ondersteuning

Gaat uw hulpvraag verder dan huishoudelijke hulp? Bijvoorbeeld omdat u ook ondersteuning nodig heeft in de vorm van begeleiding of persoonlijke verzorging. Dan kunt u in aanmerking komen voor de Maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en zelf met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in via het Persoonlijk Plan.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor dagelijkse ondersteuning, dan heeft u de keuze om zorg in natura te krijgen of om het zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura contracteren wij de zorgverlener. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen.
Met een persoonsgebonden budget bepaalt u zelf uw zorgverlener en sluit zelf een zorgovereenkomst af. Ook betaalt u zelf de zorgverlener en houdt de administratie bij.

Kosten en eigen bijdrage

Voor dagelijkse ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.