Dagelijkse ondersteuning

Gaat uw hulpvraag verder dan huishoudelijke hulp? Bijvoorbeeld omdat u ook ondersteuning nodig heeft in de vorm van begeleiding of persoonlijke verzorging. Dan kunt u in aanmerking komen voor de Maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en zelf met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in via het Persoonlijk Plan.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor dagelijkse ondersteuning, dan heeft u de keuze om zorg in natura te krijgen of om het zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura contracteren wij de zorgverlener. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen.
Met een persoonsgebonden budget bepaalt u zelf uw zorgverlener en sluit zelf een zorgovereenkomst af. Ook betaalt u zelf de zorgverlener en houdt de administratie bij.

Kosten en eigen bijdrage

Voor dagelijkse ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.