Huishoudelijke hulp met toeslag

Als u het huishouden niet helemaal zelfstandig kunt doen, maakt u mogelijk aanspraak op de algemene voorziening huishoudelijke hulp met toeslag (HHT). U kunt daarbij denken aan de volgende huishoudelijke taken:

 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Wassen/verzorging van kleding
 • Maaltijden bereiden
 • Boodschappen doen
 • Klein huishoudelijk onderhoud

Doelgroep

De regeling HHT is bestemd voor:

 • Inwoners die geen aanspraak (meer) maken op een Wmo-maatwerkvoorziening ondersteuning.
 • Overbelaste gezinnen.
 • Inwoners die tijdelijke (transfer)zorg nodig hebben in verband met ziekte of een ongeval.
 • Zelfstandig wonende ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
 • Mantelzorgers.

Voorwaarden

Behoort u tot de doelgroep, dan komt in aanmerking voor de toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Rheden of Rozendaal.
 • U kunt (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer zelf doen.
 • U kunt geen beroep doen op iemand uit uw naaste omgeving voor hulp.

Hoogte eigen bijdrage

Voor de HHT wordt een eigen bijdrage per uur gevraagd. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

 • Heeft u een inkomen wat hoger is dan 150% van het sociaal minimum, dan is uw eigen bijdrage € 11,50 per uur aan de thuiszorgorganisatie.
 • Heeft u een inkomen tussen de 120% en 150% van het sociaal minimum, dan is uw eigen bijdrage € 7,50 per uur aan de thuiszorgorganisatie.
 • Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum, dan is uw eigen bijdrage € 2,50 per uur aan de thuiszorgorganisatie.

Aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de HHT regeling, neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt. In een kort gesprek kijken wij op hoeveel uur u aanspraak maakt en hoe hoog de eigen bijdrage wordt.

Na toekenning ontvangt u van ons een voucher waar precies op omschreven staat waar u recht op heeft. Deze voucher levert u in bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Voor het betalen van de eigen bijdrage vult u eenmalig een machtiging in, waarna het bedrag iedere 4 weken automatisch wordt afgeschreven.

Deelnemende thuiszorgorganisaties

U kunt de voucher inleveren bij 1 van de volgende thuiszorgorganisaties: