Maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning

Voor wie is dit bedoeld?

De maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden is bestemd voor:

  • Overbelaste gezinnen
  • Iemand die tijdelijke zorg nodig heeft in verband met ziekte of een ongeval
  • Iemand die hulp nodig heeft bij het aanleren van huishoudelijke taken
  • Zelfstandig wonende ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen
  • Mantelzorgers

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Rheden of Rozendaal
  • U kunt (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer zelf doen
  • U kunt geen beroep doen op iemand uit uw naaste omgeving voor hulp

Kosten en eigen bijdrage

Voor huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgeboden budget (pgb). U moet wel uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie, dit kunt u omschrijven in een pgb-plan. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).