Hulpmiddelen

Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, andere vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Tijdelijk gebruik van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en vergoeden wij niet. Tijdelijk wil zeggen: korter dan 6 maanden. U kunt tijdelijke hulpmiddelen zelf regelen. Vaak kunt u deze lenen. Ga naar de Sociale Vraagbaak Rheden/Rozendaal voor een overzicht van aanbieders.

Kosten tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij een thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Rolstoel of scootmobiel

Kunt u zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wmo.

Melding ondersteuning

Heeft u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Dan kunt u de Melding Sociaal Domein (online formulier) invullen of bel met het Sociaal Meldpunt.

Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u te kijken of het gebruik van de rolstoel of scootmobiel onder de Wmo valt.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en u heeft zelf met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dan kunt u uw vraag en oplossing bij ons indienen door middel van het Persoonlijk Plan.

Kosten rolstoel of scootmobiel

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen. Sinds 1 januari 2019 is uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Voorwaarden rolstoel en scootmobiel

De consulent bekijkt samen met u wat de beste oplossing is en of er een medische keuring nodig is.

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel gelden een aantal voorwaarden:

  • U kunt (bijna) niet lopen.
  • U heeft de rolstoel langer dan 6 maanden nodig.
  • U heeft een rolstoel nodig voor dagelijks gebruik om u in- en om huis te verplaatsen.

Voor een elektrische rolstoel geldt ook nog:

  • U kunt zichzelf niet zelfstandig met een handbewogen rolstoel verplaatsen.

Voor een sportrolstoel geldt ook nog:

  • U beoefent een sport waarvoor u de sportrolstoel nodig heeft en u bent lid van een sportclub.  

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie voor een vervoersmiddel.
  • Collectief vervoer of een vervoerskostenvergoeding is niet de juiste oplossing voor de behoefte.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een scootmobiel houden wij rekening met uw directe woon- en leefomgeving en of er een geschikte plek aanwezig is om de scootmobiel te stallen. En kijken wij naar uw veiligheid met betrekking tot het op- en afstappen, maar ook uw deelname in het verkeer.

Reparatie of vervangen

Voor reparaties aan of vragen over uw rolstoel of scootmobiel neemt u contact op met RSR, maakt mensen mobiel.