Kinderopvang

Bent u op zoek naar kinderopvang of een gastouder? In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle geregistreerde kindcentra die voldoen aan de Wet kinderopvang. U kunt in het LRK zoeken naar een kinderopvang bij u in de buurt.  

Toeslag kinderopvang

U kunt een deel van de kosten voor de kinderopvang terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst, daar leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen. De kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst.

Gemeentelijke toeslag kinderopvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke toeslag kinderopvang. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Voor de berekening van uw eigen bijdrage gebruiken wij de adviestabel ouderbijdrage Peuteropvang van de VNG (PDF, 82 kB).

Voorwaarden

 • Uw kindje is tussen de 2 en 4 jaar.
 • U woont in de gemeente Rheden.
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • De kinderopvangorganisatie zit in deze gemeente (gastouders en gastouderbureaus zijn uitgesloten van deze regeling).
 • De toeslag is voor maximaal 2 dagdelen per week (totaal 7 uur) en voor 40 weken per jaar.

Aanvragen

De aanvraag voor de tegemoetkoming doet u als ouder niet zelf. De kinderopvangorganisatie waar uw kindje naar toe gaat vraagt de tegemoetking bij ons aan. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan de kinderopvang, daarvoor sturen zij u een rekening. In de rekenvoorbeelden hieronder ziet u wat mogelijk uw eigen bijdrage is.

Rekenvoorbeelden eigen bijdrage

Situatie:

 • 1 kind
 • 2 dagdelen peuteropvang = 7 uur per week (1 dagdeel = 3,5 uur)
 • 40 weken per jaar = 280 uur per jaar
 • 280 uur * € 8,17 per uur = € 2.287,60
  (het maximale gesubsidieerde uurtarief van de kinderopvang in 2020 is € 8,17. Het kan zijn dat uw kinderopvang iets andere tarieven hanteert.)

Voorbeeld 1:

Uw verzamelinkomen: € 18.000,00
Kosten kinderopvang per jaar: € 2.287,60
Bijdrage gemeente per jaar: € 2.156
Uw kosten per jaar: € 92.40
Uw kosten per maand: € 7,70

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse educatie wordt aangeboden door verschillende kinderopvangorganisaties. VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een (risico op) taalachterstand. Met VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand verminderen, zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. Informeer bij het consultatiebureau voor een verwijsformulier.

Sociaal Medische Indicatie

Heeft u lichamelijke, psychische or sociale problemen en is de zorg voor uw kind soms net te veel? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Informeer hiernaar bij het Sociaal Meldpunt.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen over de gemeentelijke toeslag kinderopvang of andere vragen over kinderopvang? Neem dan ook contact op met ons Sociaal Meldpunt.

Toezicht en handhaving kinderopvang

Een kinderopvang of gastouder moet een veilige plek zijn voor kinderen. Houders van een kinderopvang en gastouders zijn zelf verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en een veilige en gezonde omgeving. Als gemeente spelen wij samen met de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM) een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit. De VGGM houdt toezicht op kindercentra en wij zorgen door toezicht en handhaving dat kindercentra de kwaliteitsregels naleven. Deze kwaliteitsregels en andere informatie kunt u nalezen in het beleidsplan Handhaving Kinderopvang.