Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee blijft doen in de maatschappij. Ouderdom, een lichamelijke of psychische beperking, ziekte of moeilijkheden thuis maakt dit soms lastig.

Hulp of ondersteuning nodig?

Heeft u problemen met zelfstandig wonen of mee doen in de maatschappij en heeft u geen hulp of ondersteuning uit uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan het online formulier Melding Sociaal Domein in of bel met het Sociaal Meldpunt. Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u te zoeken naar een goede oplossing.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing bij ons in door middel van een Persoonlijk Plan.

Gesprek

In een persoonlijk gesprek stellen we samen met u vast welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen, huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? We kijken daarbij eerst naar wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Daarna kijken we welke algemene en collectieve voorzieningen u kunnen helpen. Denk daarbij aan een maaltijdservice, de plusbus of activiteiten voor ouderen.

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of de aanvraag voor een maatwerk (Wmo) voorziening een oplossing biedt. De meest voorkomende zijn:

Uiteindelijk levert het gesprek voor u een oplossing op maat. Dit kan dus voor iedereen verschillend zijn.

Cliëntondersteuning vertrouwenspersoon

Als u daar behoefte aan heeft, mag u iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE. Deze professionals hebben kennis van veel verschillende soorten zorg. Zij zijn onafhankelijk en begeleiden u bij 'lastige' gesprekken en de keuze voor verdere professionele hulp.

Eigen Bijdrage

Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen. Sinds 1 januari 2019 is uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.