Bedrijveninvesteringszone Centrum Rheden

Ondernemers Centrum Rheden gaan voor aantrekkelijk winkelgebied. Uit een draagvlakmeting blijkt dat het merendeel van de ondernemers in Rheden voorstander is van het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van het dorp.

De wet schrijft voor dat minimaal de helft van de ondernemers in het gebied moet meedoen en daarvan moet minimaal 2/3 akkoord gaan met het instellen van een BIZ. Op 25 januari sloot de draagvlakmeting voor de Bedrijveninvesteringszone Centrum Rheden.

BIZ in werking

Van de ondernemers in het gebied reageerde 72% en daarvan was 81% voorstemmer. Hieruit blijkt dat de draagvlakmeting ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen om een dergelijke zone in te stellen. De gemeenteraad is in december 2018 al akkoord gegaan met de invoering van de BIZ onder voorwaarde van een positieve uitslag.

Wat is een BIZ

Een BIZ is een regeling die er voor zorgt dat ondernemers gezamenlijk betalen aan het aantrekkelijker maken van een afgebakend winkelgebied. Het verzoek voor een BIZ kwam van het bestuur van de ondernemersvereniging ORDS (Ondernemend Rheden-De Steeg). Voor het realiseren van een BIZ is een aparte werkgroep opgericht.

Drie winkelgebieden

Na Dieren en Velp, is Rheden het derde winkelgebied in de gemeente Rheden waar een BIZ is ingesteld.

Wethouder Ronald Haverkamp: ”Ik ben erg blij met deze positieve uitslag. Een Bedrijveninvesteringszone draagt zeker bij aan een aantrekkelijk en levendig winkelgebied in Rheden. Dat is fijn voor ondernemers maar zeker ook voor onze inwoners en toeristen. Samen met onder andere de ontwikkelingen rond de Zuidflank krijgt heel Rheden op deze manier een extra impuls.”