Compensatie huur sportaccommodaties tot in ieder geval 9 februari

Het college heeft besloten om in ieder geval tot 9 februari huur van gemeentelijke sportaccommodaties voor sport- en beweegaanbieders (deels) niet in rekening te brengen of terug te storten. Het gaat om verhuur van buitensportvelden, gymzalen, sporthallen en het zwembad. Sinds oktober vorig jaar hebben we te maken met een gedeeltelijke lockdown waardoor veel sportaccommodaties niet, of maar deels, gebruikt konden worden. Naast deze huurcompensatie zijn er voor sport- en beweegaanbieders verschillende regelingen om de corona periode financieel door te komen.

Wat houdt de regeling in?

Tijdens de eerste lockdown waren alle accommodaties gesloten. Na de zomer 2020 was dit beeld anders en verschilde de situatie per accommodatie of huurder. Sommige accommodaties waren periodiek gesloten, andere niet. En jongeren tot en met 17 jaar konden doorgaan met hun sport (ook in teamverband) terwijl voor volwassenen de groepsgrootte sterk beperkt werd. Daarom heeft het college per accommodatie en gebruikersgroep gekeken of en welke compensatie reëel is. Zo worden alle uren waarop de accommodatie gesloten was volledig gecompenseerd. Voor de buitensport geldt een compensatie van 45% op de huur.

De compensatieregeling loopt in ieder geval tot 9 februari 2021. De huurders hoeven de compensatie niet zelf aan te vragen. Ze krijgen vanzelf bericht over de eventuele restitutie of verrekening van de accommodatiehuur.

Marc Budel, wethouder Sport & Bewegen: “Hoewel de tegemoetkoming voor deze huurcompensatie vanuit het rijk vooralsnog betrekking heeft op het 4e kwartaal  van 2020, heeft het college toch besloten de compensaties door te laten lopen tot en met minimaal 9 februari. Wij steunen de sportclubs zo goed als we kunnen. Daarom hebben we  besloten niet te wachten op eventuele regelingen vanuit het Rijk. Voor onze huurders is het geven van zekerheid juist nu extra belangrijk.”

Overige regelingen voor Sport- en beweegaanbieders

Er zijn voor  sport- en beweegaanbieders ook andere regelingen die hen financieel helpen, zoals de gemeentelijke Covid-subsidie voor sport, toerisme en recreatie (vanaf 2 februari). Deze subsidie is te gebruiken om hygiënemaatregelen en maatregelen voor het houden van voldoende afstand te treffen. Daarnaast is er de landelijke Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Via deze regeling kunnen amateursportorganisaties een tegemoetkoming ontvangen voor doorlopende lasten (geen huur van een accommodatie), zoals gas, water, licht, belastingen en personele lasten. Aanvragen is mogelijk vanaf 19 februari 2021. En via de landelijke Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) kunnen verhuurders van sportaccommodaties een compensatie krijgen voor kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties.