Duurzaam inkoopbeleid vernieuwd

Op allerlei manieren willen wij aansluiten bij maatschappelijke doelen. Op een duurzame wijze inkopen en aanbesteden draagt daaraan bij. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om het inkoopbeleid opnieuw vast te stellen. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat er oog is voor mens, milieu en (lokale) economie. Het onderwerp staat in het 3e kwartaal van 2020 op de agenda van de gemeenteraad.

De huidige beleidsnota Inkoop en Aanbesteding Rheden is in 2013 vastgesteld en daarmee verouderd. Daarnaast is de nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding gewijzigd. Om ook aan onze eigen doelstellingen te voldoen hebben we besloten deze nationale wijzigingen niet in het bestaande beleid door te voeren, maar een geheel vernieuwde beleidsnota vast te stellen. Hierin is de samengewerkt met De Connectie en de gemeenten Arnhem en Renkum. Daar waar mogelijk is het beleid van al deze partijen gelijk.

Focus in Rheden op duurzaamheid, circulariteit, lokaal en meedoen

Iedere gemeente heeft als opdrachtgever en inkoper een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat je als gemeente de effecten op mens, milieu en (lokale) economie meeneemt bij je inkoop. Hiermee kunnen maatschappelijke doelen immers gelijktijdig worden gerealiseerd. Daarom zijn deze onderwerpen expliciet in ons nieuwe beleid opgenomen.

Dit betekent dat duurzaam inkopen en aanbesteden bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die mondiaal, landelijk en lokaal zijn geformuleerd. Ook betekent het dat circulariteit bij elk traject onderdeel is van de procedure. We kijken dan bijvoorbeeld niet alleen naar de aanschafprijs, maar juist ook naar de levensduurkosten. Daarnaast hopen we bedrijven te stimuleren en faciliteren om de overstap naar circulariteit te maken.
Tenslotte betekent duurzaam inkopen voor ons ook dat we waar mogelijk meer lokaal willen inkopen. We vragen aan organisaties om een bijdrage te leveren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden, waarbij iedereen naar vermogen meedoet.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën, Inkoop en aanbesteding, Duurzaamheid: “Met dit vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid dragen wij niet alleen als gemeente, maar juist ook samen met ondernemers, bij aan de professionalisering en verbetering van onze diensten en producten. Door meer focus te leggen op duurzaamheid, circulariteit, lokaal en meedoen, dragen wij daarnaast ook nog eens met zijn allen bij aan diverse maatschappelijke doelen. Iets dat ik alleen maar heel erg kan toejuichen.”