Ondernemers positief over voortgang BIZ Centrum Velp

Uit de gehouden meting onder ondernemers in het centrum van Velp is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor een volgende Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). Een BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk activiteiten betalen om het winkelgebied aantrekkelijk te maken.

In bijzijn van een aantal bestuursleden van de ondernemersvereniging Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Centrum Velp maakte wethouder Ronald Haverkamp geheel coronaproof (digitaal) de officiële uitslag bekend van de draagvlakmeting. Net als bij de vorige meting in 2015 was er voldoende animo voor het realiseren van een BIZ voor de komende 5 jaar.

Wens ondernemersvereniging en gemeente

Een verlenging van de BIZ was zowel de wens van het bestuur van de ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp als van ons. In een BIZ-zone is iedere ondernemer verplicht een bijdrage te betalen aan een gezamenlijk budget. Uit dit budget worden activiteiten betaald om het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Het betekent dat zogenaamde ‘free riders’ – ondernemers die wel meeprofiteren van de activiteiten die worden georganiseerd maar niet meebetalen – buitenspel worden gezet.

Wettelijke eisen

De uitslag van de draagvlakmeting moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen om een BIZ te kunnen instellen. Hiervoor moet namelijk minimaal 50% van de ondernemers het stembiljet ingeleverd hebben, én moet 66% positief gereageerd hebben. In totaal was de opkomstpercentage 52% (69 stemmen). Hiervan heeft 69,5% (48 stemmen) voor gestemd. Het percentage tegenstemmers lag op 27,5% (19 stemmen). Het percentage ongeldige stemmen bedraagt 3% (2 stemmen). 

Gericht investeren in een afgebakend gebied

De gemeenteraad was in oktober 2020 al akkoord gegaan met de invoering van de BIZ per 1 januari 2021 onder voorwaarde van een positieve uitslag. De verordening die hierbij hoort, regelt dat ondernemers gericht kunnen investeren in een afgebakend gebied. Wij innen een bedrag bij de ondernemers en verstrekken dit geld vervolgens aan de Ondernemersvereniging Centrum Velp. Het BIZ gebied in Centrum Velp bestaat uit de Emmastraat, Hoofdstraat, De Overtuin, Rozendaalselaan en de Oranjestraat in Velp.
 

Voorzitter ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp Frank Martens: “Ik ben er trots op dat ook de komende jaren de ondernemers in het centrum van Velp weer gaan samenwerken. Het belang van een aantrekkelijk centrumgebied is groot en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het winkelgebied gebied aantrekkelijk blijft en concurrerend is ten opzichte van andere winkelgebieden.”

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben blij dat ook de komende 5 jaar de ondernemers in het centrumgebied van Velp weer verenigd zijn in een BIZ. Zelfs in deze moeilijke tijd zie je dat de saamhorigheid en het belang van een aantrekkelijk centrum doorslaggevend zijn voor de ondernemers. Samen gaan we er de komende jaren aan werken om het winkelgebied in Centrum Velp nog aantrekkelijker te maken!”