Stimuleringsfonds duurzame maatregelen

Met het Stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

Veel verenigingen omarmen deze ambitie en willen graag hun (sport)club verduurzamen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te leggen of zonneboilers te installeren. Financiering hiervan blijkt in de praktijk vaak lastig. Het fonds, waaruit een vereniging tegen een lage rente van circa 2,5 procent een lening kan afsluiten, lost dit probleem op.

Het fonds is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang. Beschikbaar budget ruim € 400.000.
Het uitgeleende geld komt door aflossing en (geringe) rentebetaling weer terug in het fonds waarna het beschikbaar is voor nieuwe leningen.

Als vereniging of stichting kunt u een aanvraag indienen voor een lening tussen de € 10.000 en € 50.000. Daarbij geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.