Subsidie samenlevingsbeleid

Met subsidies steunen we activiteiten en initiatieven die passen binnen onze beleidsdoeleinden. U kunt bijvoorbeeld een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, buurt, welzijn, zorg, jeugd, onderwijs, sport en recreatie. Particulieren én instellingen zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen, buurtverenigingen) kunnen een aanvraag doen.

Subsidie aanvragen

Kunst en cultuur

Bij de Rhedense instelling voor Cultuur en Kunst, het RIQQ, kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het RIQQ biedt jaarlijkse subsidies voor amateurkunstverenigingen, eenmalige subsidies voor projecten en incidenteel kan het RIQQ een aanmoedigingssubsidie verstrekken.
Voor meer informatie over subsidies op het gebied van kunst en cultuur of andere financieringsmogelijkheden, kunt u terecht bij het RIQQ.

Buurtbudget

Heeft u een goed idee voor een buurtactiviteit? Dan komt het idee misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het buurtbudget. Meer informatie en de voorwaarden leest u op de site van Ik Buurt Mee!. Daar kunt u ook online uw idee toevoegen.

Toerisme en recreatie

Organiseert u een activiteit in deze gemeente die het toerisme ondersteunt? Dan kunt u een subsidie Toerisme en recreatie aanvragen.

Andere activiteiten

Voor activiteiten die niet gerelateerd zijn aan kunst en cultuur of uw buurt, kunt u online een subsidieaanvraag doen.

Benodigde informatie

Bij een subsidie-aanvraag levert u de volgende informatie digitaal bij ons aan:

 • Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • De doelstelling en resultaten van de activiteit.
 • Een beschrijving van de meerwaarde van de activiteit voor de gemeente en inwoners van de gemeente.
 • Een begroting en dekkingsplan.

Jaarlijkse subsidie

Vraagt u als vereniging of instelling een jaarlijkse subsidie aan, dan stuurt u naast bovengenoemde stukken de volgende informatie mee:

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Balans van het voorgaande jaar
 • De stand van het egalisatiereserve op het moment van aanvraag

Voorwaarden

 • Een jaarlijkse subsidie vraagt u aan voor 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft. Dus een subsidie voor het jaar 2019 vraagt u aan voor 1 juli 2018.
 • Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 6 weken voor de activiteit aan.

Subsidieverordening

In de Subsidieregeling Samenlevingsbeleid Rheden en de Algemene Subsidieverordening Rheden leest u meer over de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie.