Subsidieregeling energiekosten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in financiële problemen door de stijgende energiekosten. Er is daarom voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties een Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten. De ondersteuning is bedoeld als een éénmalige overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.

Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in financiële problemen door de stijgende energiekosten. Er is daarom voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties een Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten. De ondersteuning is bedoeld als een éénmalige overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.  

Vraag subsidie aan 

Voor wie?

 • Ondernemers in midden- en  klein bedrijf met maximaal vijftig medewerkers.
 • Maatschappelijke organisaties (stichtingen of verenigingen) die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting.
 • Uw activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente Rheden of u bent in de gemeente Rheden gevestigd.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft acute financiële problemen door de gestegen energiekosten en uw (bedrijfs)activiteiten dreigen daardoor te stoppen. 

Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Vanaf 5 januari t/m 31 maart 2023. Heeft uw organisatie meerdere vestigingen in de gemeente Rheden? Doe dan een aparte aanvraag voor elke vestiging.

Wat moet ik bij de hand houden voor de aanvraag?

Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK), met daarop zichtbaar::

 • SBI-code
 • Aantal werkzame medewerkers
 • Locatie van het (bedrijfs)pand

Een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van:

 • De maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022 
 • De maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023 

Of, in geval van huur - een duidelijke leesbare kopie van de huurnota van:

 • De maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022
 • De maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m 2023. Voor MKB-onderneming: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring

Voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimis verklaring.

Een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor u tot acute problemen zorgt en de (bedrijfs)activiteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen.

Beschrijving van welke verduurzamende maatregelen zijn genomen of van plan zijn te gaan nemen.  

Waarop wordt de aanvraag beoordeeld?

 • We bekijken het verschil tussen: de voorschotnota of huurnota van de maand in de winterperiode ’22-’23 met de hoogste kosten en de voorschotnota of huurnota van de maand in de winterperiode ’21-’22 met de laagste kosten.
 • Dit verschil vermenigvuldigen wij met het aantal maanden waarop de verhoging van toepassing is, tot een maximum van vijf maanden (november 2022 t/m maart 2023). 
 • Van dit bedrag ontvangt u 75%. Er is maximaal €6.000 beschikbaar per aanvraag.
 •  Aanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.
 • Wij kijken bij het besluit over uw aanvraag naar de eisen en voorwaarden in de Subsidieregeling Winterfonds Energie MKB & Maatschappelijke organisaties.  

Wat is het verschil met de TEK-regeling?

De Rijksoverheid steunt ondernemers ook, via de TEK-regeling (tegemoetkoming energiekosten energie-intensief MKB en sportorganisaties). Die regeling gaat pas in april 2023 in. We willen Rhedense organisaties al eerder helpen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Stuur een e-mail naar subsidiesociaal@rheden.nl of bel 026 – 49 76 911. 

Interessante links