Begroting 2018

Extra investeringen in zorg en welzijn van mensen.

De afgelopen jaren is onze werkwijze veranderd en bieden we steeds vaker maatwerk aan kwetsbare mensen. Deze nieuwe aanpak kost meer geld dan we momenteel hebben. Daarom gebruiken we volgend jaar een klein deel van onze spaarpot (algemene reserves) om de investeringen te kunnen doen die nodig zijn. Verder zijn we financieel gezond. Dit komt doordat we komende jaren meer geld van het Rijk krijgen. Hierdoor stijgen de gemeentelijke belastingen voor inwoners volgend jaar niet meer dan de inflatie, zijn bezuinigingen niet nodig en blijven de algemene voorzieningen op peil.

Niet de regels, maar mensen centraal

Wij vroegen inwoners en maatschappelijke organisaties mee te denken over welke investeringen in zorg en welzijn van mensen nodig zijn. Dat is terug te zien in de programmabegroting. In de plannen voor de komende jaren staan niet regels, maar mensen centraal. Naast de investering in zorg en welzijn van mensen is in de begroting te lezen hoe wij investeren in een aantrekkelijke leefomgeving, een sterk lokaal bestuur, fysieke en sociale veiligheid en onze dienstverlening.

Sociaal en vitaal

Wethouder financiën Ronald Haverkamp benadrukt dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft.

”Vanwege de extra inkomsten van het Rijk staan we er financieel goed voor. We gebruiken een deel van onze spaarpot, omdat we de ambitie om onze gemeente sociaal en vitaal te maken nu niet mogen loslaten. We zijn hard op weg ons werk aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Deze extra investering zorgt ervoor dat we onze plannen samen met inwoners en organisaties kunnen uitvoeren.”  

Informatieavond 24 oktober

De begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Op 24 oktober praat de gemeenteraad over de begroting. U kunt bent natuurlijk welkom om deze avond bij te wonen. Op 7 november neemt de raad een besluit over de begroting. Als de raad akkoord is met de begroting, lanceren wij een speciale website waar u de begroting in één oogopslag kunt lezen. Wie daarop niet wil wachten, kan de Rhedense begroting nu al nalezen op deze website.