Begroting 2018 online

De volledige begroting van 2018 en de meerjarenraming is online te bekijken. Voor iedereen die alleen behoefte heeft aan globale informatie is er het "huishoudboekje in één oogopslag".

Wethouder Haverkamp van financiën over de website rheden.begroting-2018.nl : “Het is een prachtig nieuw instrument waar we erg blij mee zijn. De informatie is hiermee toegankelijk geworden voor iedereen die wil weten waar wij het geld aan uitgeven. Vanaf nu hoeven mensen geen dik boekwerk meer te lezen, maar kan men op onderwerp kiezen.”

Huishoudboekje in één oogopslag

Voor wie alleen behoefte heeft aan globale informatie, hebben wij ook een huishoudboekje in één oogopslag (PDF, 1 MB) gemaakt. Daarin staat op hoofdlijnen wat de inkomsten zijn en wat wij hiermee voor u doen.

Bekijk alle financiele stukken en jaarverslagen