Eerder helpen bij (dreigende) schulden

Vrijdag 12 april hebben we met woningcorporatie Vivare, zorgverzekeraar Menzis en energieleveranciers een convenant gesloten om inwoners met dreigende schulden eerder te kunnen helpen.

Wethouder Gea Hofstede is blij met de afspraken die zijn gemaakt. “Wij willen inwoners helpen voordat financiële problemen uit de hand lopen”.

Via het convenant is afgesproken dat instanties ons informeren als inwoners betalingsachterstanden hebben.

“Bij meerdere signalen gaan wij actief naar inwoners toe om onze hulp aan te bieden. Er zijn veel regelingen en mogelijkheden waar inwoners gebruik van kunnen maken”, aldus Hofstede. “Wij helpen graag om snel de juiste weg te vinden.”

Alle ondertekenaars zijn blij met het convenant. Henriette Setz, directeur Klant en Operations bij Menzis:

“De samenwerking is voor onze verzekerden van groot belang. Wij hebben -vaak als eerste- zicht op betalingsachterstanden, en deze kwetsbare doelgroep kampt bovendien vaak met een lagere gezondheid. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met partners actief te helpen bij het doorbreken van achterliggende problematiek. Zo maken we impact op de kwaliteit van leven.”

Schaamte

Volgens Hofstede gebeurt het nog te vaak dat inwoners met financiële problemen zich laat melden bij de gemeente. De problemen zijn dan te groot om snel opgelost te kunnen worden.

“Vaak schamen mensen zich en dat is onnodig. Het kan iedereen overkomen”, geeft Hofstede aan.

Volgens haar weten inwoners misschien niet altijd bij welke instantie ze waarvoor terecht kunnen en welke mogelijkheden er bij de gemeente zijn. Het lijkt soms alsof er minder gebruik wordt gemaakt van regelingen dan zou kunnen.

Huisbezoek

Onze medewerkers gaan op huisbezoek als er meerdere signalen zijn van betalingsachterstanden. Zij proberen hiermee zicht te krijgen in de omvang van de problematiek. Die gaat vaak verder dan alleen het financiële. In veel gevallen scheelt het al als een deskundige meekijkt en helpt om de boel weer op de rit te krijgen. Maar soms is meer begeleiding nodig en in enkele gevallen zelfs een schulden aflosregeling met de Kredietbank. Hulp accepteren is niet verplicht en begeleiding is altijd op vrijwillige basis.

Schulddienstverlening

Er zijn veel regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Denk aan budgetbeheer of betalingsregelingen. Soms kunnen andere voorzieningen ook helpen, zoals het kindpakket, een aanvullende ziektekostenverzekering of 1 van de andere regelingen.