Gesprek met burgemeester of wethouder

Wilt u de burgemeester of 1 van de wethouders spreken, dan kunt u online of telefonisch een afspraak maken. Wij kijken dan vooraf met wie we de afspraak het beste kunnen plannen.

Hiermee komt het 2-wekelijks spreekuur te vervallen. Voornaamste reden hiervoor is dat inwoners in dat uur maar kort de tijd hadden om hun zegje te doen. Vaak was een vervolgafspraak nodig om het onderwerp beter te kunnen afhandelen.

Ideeën of zorgen bespreken

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat inwoners altijd de gelegenheid hebben om ideeën of zorgen te bespreken met een wethouder. Door op afspraak te werken, kunnen we vooraf beoordelen bij wie het onderwerp het beste thuishoort. Dat kan soms ook een medewerker van de gemeente zijn. Voorafgaand aan het gesprek kan zo nodig het dossier worden geraadpleegd. Dat komt het gesprek met elkaar ten goede.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Vul dan het online formulier in. Of bel het bestuurssecretariaat, (026) 49 76 911.

Dorpsbezoeken

Burgemeester en wethouders kunnen ook op locatie afspreken als dat voor het onderwerp van gesprek handiger is. Het voltallige college gaat bovendien dorpsbezoeken inplannen voor ontmoetingen in de 7 kernen van de gemeente.

Op uitnodiging

Verenigingen, bedrijven, instellingen en groepen inwoners kunnen op eigen initiatief met wethouders in gesprek over een innovatief idee, een boeiende activiteit of een interessant netwerk. Dit noemen we een 'flitsbezoek'. De wethouders worden met regelmaat uitgenodigd bij activiteiten en bijeenkomsten in een van de 7 dorpen. Zij vinden contact met inwoners en organisaties belangrijk en maken zoveel als mogelijk tijd vrij voor een bezoek aan de buurt.