Op weg naar de nieuwe burgemeester

De gemeenteraad vroeg u mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Rheden. Bijna 800 Rhedenaren gaven hun mening.

Burgemeester Petra van Wingerden-Boers stopt per 1 januari 2018 als burgemeester van onze gemeente. De gemeenteraad is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wie spelen er allemaal een rol bij de benoeming van de nieuwe burgemeester?

“Onze nieuwe burgemeester moet sociaal zijn, goed kunnen luisteren en durven kiezen”

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen vooral een sociaal persoon, die empatisch en onafhankelijk is. Verder moet hij of zij goed luisteren naar vragen uit de samenleving en besluiten durven nemen. Dit blijkt uit de enquête.

De raad vroeg inwoners wat zij van hem of haar verwachten. Veel mensen vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan als burgemeester, wethouder of in een andere politieke/bestuurlijke functie. Daarnaast ziet een grote groep mensen graag dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan bij een maatschappelijke organisatie. Wat verder opvalt, is dat mensen ceremoniële taken zoals het vieren van jubilea en activiteiten van inwoners geen zeer belangrijke taak van de burgemeester vinden. Ze willen vooral iemand die ervoor zorgt dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie goed functioneert. De gemeenteraad stelt een profielschets op waarin onder andere aandacht is voor de wensen uit de enquête.

Lees de resultaten van de enquête (PDF, 421 kB).

Procedure

Hier vindt u een verkorte weergave van het proces zoals die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorgeschreven.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. De raad stelt de profielschets vast voor de nieuwe burgemeester en doet een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen burgemeester. Om niet met alle raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester heeft de raad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze vertrouwenscommissie gaat - vergelijkbaar met een sollicitatiecommissie - de aanbeveling voorbereiden.

Profielschets en vacature

De vertrouwenscommissie schrijft een profielschets, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe burgemeester. Hierbij luistert zij graag naar de mening en ideeën van de Rhedense inwoners, ondernemers en sociale, culturele of maatschappelijke organisaties/(sport)verenigingen. Om die informatie op te halen, organiseerde de raad een enquête. De resultaten hiervan zijn half juni bekend.

Sollicitatiegesprekken en voordracht

De Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland maakt een eerste voorselectie, bestaande uit meerdere kandidaten. De vertrouwenscommissie nodigt deze kandidaten uit voor een of meerdere gesprek(ken). De vertrouwenscommissie bespreekt haar bevindingen eerst met de Commissaris van de Koning, vervolgens met de gemeenteraad. In een besloten vergadering beslist de raad of zij de aanbeveling van de vertrouwenscommissie overneemt.

Benoeming en installatie

De voordracht van de raad gaat naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kandidaat spreekt met de minister, de benoeming komt op de agenda van de ministerraad en daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Waarom is alles zo geheim?

Een groot deel van de inhoud van de procedure is geheim. De geheimhouding is om te waarborgen dat alle kandidaten dezelfde kansen krijgen en om hun privacy te beschermen. Dat geldt natuurlijk ook in andere ‘gewone’ sollicitatieprocedures. Niemand vindt het leuk als zijn sollicitatie onverwacht uitlekt. Omdat een burgemeestersvacature vaak door de pers gevolgd wordt, is hiervoor de geheimhouding in de wet vastgelegd.