Op weg naar de nieuwe burgemeester

De gemeenteraad vraagt inwoners mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Rheden. Laat via de enquête weten wat u belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester.

Burgemeester Petra van Wingerden-Boers heeft aangegeven per 1 januari 2018 te stoppen als burgemeester van onze gemeente. De gemeenteraad gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wie spelen er allemaal een rol bij de benoeming van de nieuwe burgemeester? En welke invloed heeft u als inwoner? Hier kunt u lezen wat er zoal komt kijken om in januari 2018 een nieuwe burgemeester te kunnen installeren.

Denkt u mee?

De burgemeester is voor de meeste inwoners hét gezicht van de gemeente. U heeft als inwoner van deze gemeente vast een mening of ideeën over het profiel van de nieuwe burgemeester. De raad hecht veel belang aan uw mening of ideeën. Daarom haalt de raad bij de inwoners op wat zij belangrijk vinden. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onder andere via een online enquête en op papier.

Vul de enquete in

 

 

 

Deze vragenlijst is opgesteld door de vertrouwenscommissie in opdracht van de gemeenteraad gemeente Rheden.

Meedoen op papier

U kunt de vragen ook op papier beantwoorden. Een papieren vragenlijst kunt u afhalen bij het gemeentehuis of bij 1 van de servicecentra. De vragenlijst staat ook in de Regiobode van 9 mei. De ingevulde vragenlijst kunt u voor 28 mei bij ons inleveren of naar ons toesturen:

Gemeente Rheden, t.a.v. de raadsgriffier
Antwoordnummer 965
6950 VX De Steeg

Procedure

Hier vindt u een verkorte weergave van het proces zoals die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorgeschreven.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. De raad stelt de profielschets vast voor de nieuwe burgemeester en doet een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen burgemeester. Om niet met alle raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester heeft de raad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze vertrouwenscommissie gaat - vergelijkbaar met een sollicitatiecommissie - de aanbeveling voorbereiden.

Profielschets en vacature

De vertrouwenscommissie schrijft een profielschets, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe burgemeester. Hierbij luistert zij graag naar de mening en ideeën van de Rhedense inwoners, ondernemers en sociale, culturele of maatschappelijke organisaties/(sport)verenigingen. Om die informatie op te halen, organiseert de raad een enquête.

Sollicitatiegesprekken en voordracht

De Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland maakt een eerste voorselectie, bestaande uit meerdere kandidaten. De vertrouwenscommissie nodigt deze kandidaten uit voor een of meerdere gesprek(ken). De vertrouwenscommissie bespreekt haar bevindingen eerst met de Commissaris van de Koning, vervolgens met de gemeenteraad. In een besloten vergadering beslist de raad of zij de aanbeveling van de vertrouwenscommissie overneemt.

Benoeming en installatie

De voordracht van de raad gaat naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kandidaat spreekt met de minister, de benoeming komt op de agenda van de ministerraad en daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Waarom is alles zo geheim?

Een groot deel van de inhoud van de procedure is geheim. De geheimhouding is om te waarborgen dat alle kandidaten dezelfde kansen krijgen en om hun privacy te beschermen. Dat geldt natuurlijk ook in andere ‘gewone’ sollicitatieprocedures. Niemand vindt het leuk als zijn sollicitatie onverwacht uitlekt. Omdat een burgemeestersvacature vaak door de pers gevolgd wordt, is hiervoor de geheimhouding in de wet vastgelegd.