Op weg naar de nieuwe burgemeester

Zowel de gemeenteraad als het college van b&w zijn blij dat de heer Carol van Eert bij Koninklijk Besluit met ingang van 11 januari 2018 is benoemd tot nieuwe burgemeester van Rheden. Dit betekent dat de Minister de aanbeveling van de raad en het advies van de commissaris van de Koning heeft overgenomen.

Tijdens de buitengewone raadsvergadering van donderdag 11 januari 2018 vindt de installatie en beëdiging van de heer Carol F. van Eert plaats door de commissaris van de Koning. Carol van Eert

Over Carol van Eert

De heer Carol van Eert is 55 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen en woont in Beuningen. Sinds 2012 is hij burgemeester van de gemeente Beuningen. Eerder vervulde hij onder meer de functie van secretaris-directeur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Hij is lid van de PvdA.
Eerste reactie van Carol van Eert op de aanbeveling: ‘Het is voor mij een grote eer dat de gemeenteraad van Rheden vandaag heeft besloten dat ik hun volgende burgemeester zal zijn. In vervolg op het burgemeesterschap van de gemeente Beuningen, verheug ik me op deze nieuwe uitdaging. Ik ken de gemeente Rheden al een klein beetje en heb er veel zin in om met het gemeentebestuur, de inwoners, bedrijven en instellingen aan de slag te gaan. Het nieuwe jaar 2018 zal voor mij en mijn vrouw een nieuwe fase in ons leven inluiden, waar we ongelooflijk veel zin in hebben’.

Wat vooraf ging

Clemens Cornielje voerde gesprekken met een aantal sollicitanten. Daarna besprak hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie. In gezamenlijk overleg is een selectie van de sollicitanten vastgesteld waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgde.

De vertrouwenscommissie heeft een advies gegeven aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling gaat, vergezeld met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna deze officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in november in de gemeenteraad vastgesteld. De beëdiging vindt medio januari plaats.

Kandidaten

Onder de kandidaten bevonden zich 9 (oud/waarnemend)burgemeesters, 15 (oud)wethouders en 3 (oud)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening. De leeftijd van de sollicitanten varieert van 30 tot 63 jaar, onder hen bevonden zich 8 vrouwelijke kandidaten. De verdeling naar hun politieke oriëntatie is: VVD (8), CDA (7), PVDA (7), D66 (5), GroenLinks (3), ChristenUnie (1) en overige partijen (1).

Profielschets en vacature

De gemeenteraad heeft donderdag 6 juli de profielschets (PDF, 2,7 MB) voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Deze profielschets is tijdens de vergadering besproken met de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje. Bekijk het videoverslag van deze vergadering.

Vanaf maandag 10 juli heeft de minister van Binnenlandse Zaken op basis van de profielschets de vacature opengesteld en in de Staatscourant geplaatst.

Na sluiting van de termijn (t/m 11 augustus 2017) maakt de Commissaris van de Koning een selectie uit de sollicitanten. Daarna neemt de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad het proces over. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin volgend jaar wordt benoemd.

Enquête

De gemeenteraad vroeg u mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Rheden. Bijna 800 Rhedenaren gaven hun mening.

“Onze nieuwe burgemeester moet sociaal zijn, goed kunnen luisteren en durven kiezen...”

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen vooral een sociaal persoon, die empatisch en onafhankelijk is. Verder moet hij of zij goed luisteren naar vragen uit de samenleving en besluiten durven nemen. Dit blijkt uit de enquête.

De raad vroeg inwoners wat zij van hem of haar verwachten. Veel mensen vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan als burgemeester, wethouder of in een andere politieke/bestuurlijke functie. Daarnaast ziet een grote groep mensen graag dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft opgedaan bij een maatschappelijke organisatie. Wat verder opvalt, is dat mensen ceremoniële taken zoals het vieren van jubilea en activiteiten van inwoners geen zeer belangrijke taak van de burgemeester vinden. Ze willen vooral iemand die ervoor zorgt dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie goed functioneert. De gemeenteraad stelt een profielschets op waarin onder andere aandacht is voor de wensen uit de enquête.

Lees de resultaten van de enquête (PDF, 421 kB).

Procedure

Hier vindt u een verkorte weergave van het proces zoals die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorgeschreven.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. De raad stelt de profielschets vast en doet een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen burgemeester. Om niet met alle raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester heeft de raad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze vertrouwenscommissie gaat - vergelijkbaar met een sollicitatiecommissie - de aanbeveling voorbereiden.

De vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van de 9 fracties.

Samenstelling

Dorus Klomberg (D66) - voorzitter
Jorine Dirks (SP)
Bert de Lange (CDA)
Jaap Uijthof  (VVD)
Gea Hofstede (PvdA) - plv voorzitter
Tjwan Oei (GroenLinks)
Gerrit Jochemsen (Gemeentebelangen)
Magda Rook (Groep Pieper-Rook)
Hendri Witteveen (CU)

Nicole Olland - adviseur namens het college

Ondersteuning

Griffier Mirjam Kateman is secretaris van de vertrouwenscommissie.

Waarom is alles zo geheim?

Een groot deel van de inhoud van de procedure is geheim. De geheimhouding is om te waarborgen dat alle kandidaten dezelfde kansen krijgen en om hun privacy te beschermen. Dat geldt natuurlijk ook in andere ‘gewone’ sollicitatieprocedures. Niemand vindt het leuk als zijn sollicitatie onverwacht uitlekt. Omdat een burgemeestersvacature vaak door de pers gevolgd wordt, is hiervoor de geheimhouding in de wet vastgelegd.