Klacht, bezwaar of beroep

Een melding, bezwaar, beroep of klacht zijn voor een gemeente verschillende dingen. Op deze pagina leggen we het verschil uit.

Melding doen

Is er iets kapot, of heeft u last van iets in uw omgeving? Zoals een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel, zwerfvuil, hondenpoep of parkeeroverlast, wij horen het graag van u. Lees hoe u dit aan ons kunt melden.

Bezwaar maken of beroep indienen

Is er een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst van uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen.

Gemeentelijke belastingen, WOZ en leges

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen, aanslag WOZ of legesaanslag? Lees dan hoe u online uw bezwaar kunt indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen of in de publicatie. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, maar het kan ook de gemeenteraad of de burgemeester zijn.

Schriftelijk indienen

Een bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Vermeld op uw bezwaar:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (binnen 6 weken na het besluit)
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Bij uw bezwaar voegt u een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Uw bezwaarschrift stuur u per post naar ons toe:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg


Wat gebeurt er met uw bezwaar?

In de meeste gevallen wordt uw bezwaar in behandeling genomen door de commissie bezwaarschriften. Leden van deze commissie zijn onafhankelijk. Zij nodigen u uit voor een hoorzitting in het gemeentehuis.
Naar aanleiding van uw bezwaar en de hoorzitting, geeft de commissie bezwaarschriften een advies aan het bestuursorgaan (college, gemeenteraad of burgemeester) die de beslissing heeft genomen. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een besluit over uw bezwaar, dat heet een ‘beslissing op bezwaar’. Deze beslissing hoeft niet overeen te komen met het advies van de commissie bezwaarschriften.

Hoorzittingen


De hoorzittingen van de Sociale Kamer zijn besloten en kunnen niet door belangstellenden worden bijgewoond. Het gaat dan om bezwaarschriften die zijn ingediend binnen de Sociale wetgeving zoals de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Schuldhulpverlening.

De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn openbaar. De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. In 2022 zijn de zittingen gepland op:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 19 april
 • 24 mei
 • 21 juni
 • 19 juli
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 20 december            

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften om te vragen of de zitting doorgaat en wat de tijden zijn van de verschillende zaken. Het e-mailadres is: commissiebezwaarschriften@rheden.nl

Besluit tegenhouden

Met het indienen van een bezwaar, houdt u het besluit niet tegen. Wilt u het besluit tegen houden, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten, dit bedrag ligt in 2021 tussen de € 49,00 en € 360,00.

Beroep indienen

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met het besluit dat is genomen op uw bezwaar? Dan kunt u bij de rechtbank tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Voor het indienen van een beroep betaalt u griffierechten, dit bedrag ligt in 2021 tussen de € 49,00 en € 360,00.


Schriftelijk indienen

Een beroep kunt u schriftelijk indienen. Vermeld op uw beroepschrift:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft (binnen 6 weken na het besluit)
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening

Bij uw beroepschrift voegt u een kopie toe van het besluit waartegen u in beroep gaat.

Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Klacht over de gemeente

Vindt u dat wij u niet goed hebben behandeld? Bijvoorbeeld omdat u al weken probeert contact te krijgen, maar de persoon die u nodig heeft maar niet terugbelt? Of is een medewerker onbeleefd tegen u geweest? Dat zijn vervelende zaken die wij graag met u oplossen. U kunt daarom een klacht indienen.
Dient u een klacht bij ons in, dan wordt deze verwerkt door onze klachtencoördinator.

Klacht indienen

U kunt een brief met uw klacht sturen naar:

Gemeente Rheden
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Wanneer u een klacht aan ons doorgeeft, probeer dan de klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld uw naam, adres en onderteken de brief met datum en uw handtekening.

Uw schriftelijke klacht moeten wij binnen 6 weken afhandelen. Lukt dat niet, dan kunnen we dit met 4 weken verlengen, daarover krijgt u van ons bericht.

U kunt uw klacht tevens online indienen:

Klacht over de gemeente indienen

 

Vragen over een klachtenprocedure?

Heeft u vragen over de klachtenprocedure van onze gemeente, neemt u dan contact op met onze klachtencoördinator.

Klacht indienen bij de Ombudscommissie Rheden

Voordat u een klacht kunt melden aan de ombudscommissie, moet u de klacht eerst indienen bij de gemeente. Heeft u dit gedaan en bent u ontevreden met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de Ombudscommissie Rheden.

Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade geleden en vindt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Schriftelijk

Een schadeclaim moet u schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders:

Gemeente Rheden
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Benodigde informatie

Bij uw schadeclaim is het belangrijk dat u ons zoveel mogelijk informatie geeft, zodat wij uw claim goed kunnen beoordelen.

U levert in ieder geval de volgende gegevens aan:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • Een uitgebreide beschrijving van de schade en de oorzaak van de schade. Vermeld daarbij ook de locatie, datum en het tijdstip waarop de schade is ontstaan.
 • Een bewijs van de schade (bijvoorbeeld een rekening van de reparatie).
 • Een uitgebreide motivatie waarin u beschrijft waarom de gemeente verantwoordelijk is voor de schade.

Indien mogelijk levert u ook aan:

 • Een afschrift van het politierapport.
 • Foto’s van de geleden schade.
 • Schriftelijke getuigenverklaring(en).

Wat gebeurt er met uw schadeclaim?

Als u een claim bij ons indient, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons of van de verzekeraar. Hebben wij uw schadeclaim afgewezen, of bent u het niet eens met de vergoeding, dan kunt u bezwaar indienen.