Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, kunt u een Wob-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke informatie openbaar te maken.

Indienen Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek op 3 manieren bij ons indienen:

 1. Online (inloggen met DigiD is verplicht)
 2. Schriftelijk naar:
  Gemeente Rheden
  Postbus 9110
  6994 ZJ De Steeg
  Vermeld op de envelop dat het gaat om een Wob-verzoek.
 3. Mondeling, aan 1 van onze balies.

Wob-verzoeken die niet online, schriftelijk of mondeling zijn ingediend nemen we niet in behandeling.

Benodigde informatie

Als u bij ons een Wob-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van deze gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie die u vraagt moet in documenten zijn vastgelegd.
 • Uw contactgegevens.
 • Aan wie u het verzoek doet:
  • Burgemeester
  • College van B&W
  • Gemeenteraad
  • Heffingsambtenaar

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten    

Het in behandeling nemen van een Wob-verzoek kost niets. We brengen wel kosten in rekening voor het verstrekken van kopieën in het kader van het Wob-verzoek. In uw verzoek kunt u daarom aangeven wat u maximaal aan kosten wilt betalen.

Vervolg

De beslissing op een Wob-verzoek nemen we binnen 4 weken nadat het verzoek is gedaan. Deze termijn kunnen we met nog eens met 4 weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het Wob-verzoek sturen we u per post toe.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.