Masterplan Toerisme

Hier vindt u meer informatie over het Masterplan Toerisme. In dit plan staat aan welke toeristische opgaven we de komende jaren samen met onze partners gaan werken.

Gezamenlijk Masterplan Toerisme

Een goede samenwerking tussen de toeristische partners en de gemeente Rheden heeft geleid tot een gezamenlijk Masterplan Toerisme. Het Masterplan is 19 juli 2016 vastgesteld door het college van B&W en 27 september in de gemeenteraad. Dit betekent dat nu echt werk gemaakt kan worden van de uitvoering van alle goede ideeën en projecten.  

Lees hier het Masterplan Toerisme (PDF, 7 MB).

Aan de slag met de uitvoering

Een belangrijke wens vanuit de toeristische partners is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Er zijn veel goede ideeën en projecten, maar er is geen tijd om deze naast de eigen bedrijfsvoering op te pakken. Hierin is het college van B&W aan tegemoet gekomen door het initiatief te nemen om ‘handen voor de uitvoering’ te regelen en voor de eerste uitvoeringsperiode (tot en met 2017) te financieren. Hiermee zetten we het vliegwiel in werking. Daarbij verwachten we zeker ook inzet van onze partners in financiële zin dan wel in tijd/natura.

Op 8 december 2016 is de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom opgericht. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Ben Denekamp, voorzitter BIZ/DELS
  • Patrick Peters, eigenaar Polysport
  • Marijke Buter, eigenaar camping De Jutberg

U kunt de stichting bereiken via het e-mailadres stichtingtoerisme@veluwezoom.nl.

De uitvoeringsagenda

Veluwezoom, fotograaf S. GrefteIn de Uitvoeringsagenda van het Masterplan Toerisme staan de projecten en activiteiten voor de komende jaren. We promoten het sterke merk Veluwezoom, zowel offline als online, en haken daarbij aan op campagnes van Visit Arnehm/Nijmegen (voorheenRBT KAN) en Visit Veluwe. Daarbij investeren we in een goede en actuele informatievoorziening zoals de website www.veluwezoom.nl, een belevenissen top 10 en het programma Veluwezoom-ambassadeurs, waarin inwoners en ondernemers opgeleid worden tot ware storytellers. Zo ervaart de bezoeker een gastvrij verblijf en komt graag terug.

In het Masterplan Toerisme is ook aandacht voor een betere spreiding van bezoekers. Momenteel is het op bepaalde plekken in het gebied te druk. Dat doet afbreuk aan de beleving voor de bezoeker en het brengt overlast met zich mee voor de inwoners. Activiteiten zijn: het versterken van verbindingen tussen natuurgebied, landgoederen, dorpen en IJssel en het stimuleren van bezoek doordeweeks en door het jaar heen.