Masterplan Welkom Veluwezoom

De gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten werken samen voor het behoud en versterken van de natuur in het Nationaal Park Veluwezoom. Het is nodig dat er evenwicht komt tussen natuur, recreatie en leefbaarheid. Met name het gebied rondom de Posbank, met de mooie afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels trekt heel veel bezoekers. De verwachting is dat dit de komende tijd zal toenemen. Dit zorgt voor druk op de natuur die toch al kwetsbaar is door de hoge stikstofneerslag, verdroging en verstoring.   

Met de maatregelen uit het ‘Masterplan Welkom Veluwezoom’ dragen we bij aan het behoud en versterken van natuur en leefbaarheid in combinatie met het gastvrij verwelkomen van bezoekers. Het beperken van het gemotoriseerde verkeer is een belangrijke ingreep. Daarom zijn de doorgaande wegen op de Posbank vanaf 1 juli 2024 niet toegankelijk voor auto’s en motoren in de maanden juli en augustus, in elk weekend en op feestdagen. Daarnaast zetten we in op een betere spreiding van de bezoekers. Dit door bezoekers te verwijzen naar parkeerruimte aan de randen van het natuurgebied of te stimuleren om met het openbaar vervoer te komen. Dit als start voor een dagje uit in het Nationaal Park Veluwezoom waarbij de bezoekers enthousiast gemaakt worden voor natuur en natuurbescherming.  

In het ‘Masterplan Welkom Veluwezoom’ werken we als gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten nauw samen met eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden.  

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het Masterplan Veluwezoom kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden bekijken en mailen naar masterplanveluwezoom@rheden.nl