Afsluiting wegen

De colleges van burgemeester en wethouders van Rheden en Rozendaal hebben op 28 mei 2024 het besluit genomen voor de gedeeltelijke afsluiting van wegen op de Posbank. Dit gaat in op 1 juli 2024 en geldt voor de weekenden, feestdagen en de maanden juli en augustus. 

De afsluitingen worden uitgevoerd met verkeersborden en wegversmallingen. Er komen tijdelijke barriers en markeringen op de weg te staan bij de plekken waar de wegen worden afgesloten. Er is voor tijdelijke maatregelen gekozen omdat tegen het verkeersbesluit van de gedeeltelijke afsluitingen nog beroep mogelijk is.  

Welke wegen sluiten we af?

De afsluitingen gelden voor de volgende wegen: 

  • Bovenallee
  • Beekhuizenseweg
  • Signaal Imbosch (weg richting de Brandtoren)
  • Diepesteeg (na parkeerplaats De Lappendeken)

Welke alternatieve parkeerplaatsen zijn beschikbaar tijdens de afsluitingen?

Door de afsluitingen zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen. Dit komt doordat een aantal parkeerplaatsen langs de Beekhuizenseweg niet meer met de auto te bereiken is. We werken aan nieuwe parkeervoorzieningen. Om de druk op het parkeren te verminderen stimuleren we bezoekers om met het openbaar vervoer of de fiets te komen.

Verkeersplan de Posbank deels dicht