Monitoring verkeer en natuur

Vanaf 1 juli 2024 zijn in de maanden juli en augustus meerdere wegen in Nationaal Park Veluwezoom afgesloten. Daarna gebeurt dit tijdens weekenden en feestdagen. Dit zorgt voor veranderingen in verkeersbewegingen, parkeerdruk en verkeersgeluid in en rond het gebied. Daarom brengen we deze zaken al een tijdje in beeld met metingen en komen er nog meer metingen aan. 

Hoe meten we de impact van de afsluitingen langs de Beekhuizenseweg en wat zijn de resultaten hiervan?

Om de effecten van de afsluitingen te meten, monitoren we verkeersdrukte, parkeerdruk en verkeersgeluid. We doen parkeeronderzoeken, tellingen en geluidsmetingen op verschillende plekken. We voeren voormetingen (huidige situatie zonder afsluitingen) en nametingen (na de afsluitingen) uit. In 2025 volgen mogelijk extra metingen, omdat er tussendoor nog andere maatregelen worden genomen, zoals een parkeerbijdrage van Natuurmonumenten. Deze hebben ook effect op de bezoekersspreiding. De voormetingen zijn eind juni 2024 afgerond. Dit plan maakten we samen met input van belangengroepen in en om het gebied. 

We tellen verkeersbewegingen met zwarte rubberen slangen over de weg. Voor parkeermetingen rijden elektrische scanauto’s op bepaalde momenten over de wegen en parkeerterreinen. Voor het geluid gebruiken we kastjes, die we steeds verplaatsen naar nieuwe locaties. Misschien heeft u deze al eens gezien. We doen ook de nametingen voor deze drie zaken. De metingen lopen tot juni 2025. We vergelijken uiteindelijk de voor- en nametingen om de effecten te zien.