Schietbergseweg

De Schietbergseweg wordt weer tweerichtingsverkeer. Dit is nodig om tijdens de gedeeltelijke afsluitingen het Posbank Paviljoen en de bijbehorende parkeerplaats te kunnen blijven bereiken. Hoewel aanwonenden hun zorgen hebben geuit over mogelijke toekomstige verkeersdrukte en veiligheid op deze weg, verwachten we dat deze weg dit verkeer in de huidige situatie (en met het verbod voor grote voertuigen) weer moet kunnen verwerken. Voor deze weg werken we een plan uit voor een betere inrichting. Aanwonenden denken daarin mee.