Stationsverbinding

Met dit project willen we bijdragen aan het bezoeken van het natuurgebied met de trein. Dit door onder meer een goede verbinding te maken tussen het station en het bezoekerscentrum via de Heuvenseweg. Het is de bedoeling dat er een verbindingspad komt langs het perron vanaf de Groene straat tot aan de Heuvenseweg. En er komt een veilige oversteekplek over de Arnhemsestraatweg.