Richtlijnen natuurbegraafplaats Heiderust

Sinds juni 2015 heeft Heiderust een bos- en heideperceel voor natuurbegraven.

Om ervoor te zorgen dat het gedeelte voor natuurbegraven ook werkelijk natuurlijk blijft, zijn er voor dit gedeelte gebruiksregels opgesteld.

  • Er mogen geen bloemen of andere grafversieringen (zoals beplanting, vaasjes, steentjes, lantaarns, enzovoort) op een natuurgraf worden geplaatst. Geplaatste bloemen en andere attributen worden door de medewerkers van de begraafplaats verwijderd.
  • Op het gedeelte voor natuurbegraven mag niets geplant, gezaaid of verplaatst worden. De aarde moet met rust gelaten worden.
  • Het is niet toegestaan kaarsen of olielampen te branden.

Wij vragen u hier rekening mee te houden en de wens van de overledenen te respecteren om in de ongerepte natuur te worden opgenomen.