nota jaarlijks onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud begraafplaatsen.

Met ingang van 2018 heeft de gemeentelijke afdeling Belastingen de verantwoording voor het verzenden van nota's voor het jaarlijks onderhoud neergelegd bij het team begraafplaatsen.

Dit betekent dat u het onderhoudsrecht voor de begraafplaats niet meer op uw aanslag gemeentelijke belastingen ziet staan.

Op dit moment zijn wij druk doende om de benodigde gegevens te controleren en op een rij te zetten.

Zodra dat het geval is, worden de nota's voor het jaarlijkse onderhoud door ons verzonden.