Gast van de gemeenteraad van Rheden

De gemeenteraad van Rheden nodigt sinds april 2016 maandelijks inwoners uit om bij de voorbereidende vergaderingen hun speciale gast te zijn. Inwoners krijgen hiermee een kijkje achter de schermen van de raad. De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk om meer contact te hebben met inwoners. Met ‘gast van de raad’ hopen zij inwoners te informeren over het werk van de raad, maar ook het gesprek met hen aan te gaan.

Om deel te nemen aan het ‘gast van de raad’ programma krijgen inwoners een persoonlijke uitnodiging toegestuurd via de post. De adressen hiervoor zijn willekeurig gekozen. Daarnaast kunnen mensen zichzelf aanmelden via de website van de gemeenteraad

Programma
De gasten worden voorafgaand aan de vergadering door de burgemeester en enkele raadsleden ontvangen. Na een kop koffie vertellen raadsleden over hun werk en het verloop van een vergadering. Uiteraard mogen de gasten zelf ook vragen stellen. Vervolgens mogen de gasten vanaf de publieke tribune de vergadering volgen. Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten.

In gesprek met
Naast ‘gast van de raad’ wil de gemeenteraad inwoners ook op andere manieren actief betrekken bij de gemeente politiek, bijvoorbeeld door het organiseren van rondetafelgesprekken. Hiermee hopen raadsleden op een informele manier met inwoners, verenigingen, belanghebbenden, etc. in gesprek te komen.