Episode 5: Kist uit 1573 afkomstig van Spaanse Didès Elspa Révellas

De opgegraven kist die het afgelopen najaar werd gevonden bij de sloop van het gemeentehuis, behoorde toe aan Didès Elspa Révellas, afgezant van het Spaanse Hof in 1573. Dit is met zekerheid vastgesteld door onderzoek van het Historisch Centrum Gelderland. Niet alleen bevat de kist de initialen D.E.R., ook enkele van de daarin gevonden documenten zijn door deze historische figuur ondertekend.

Walter de Wit, oudheidkundige, volgt het onderzoek op de voet: “Het is ongelooflijk bijzonder dat we nu opeens een afbeelding van Elspa Révellas hebben. Tot nog toe was er geen beeltenis van hem bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het om een zelfportret, dat hij kort voor zijn verdwijnen heeft opgetekend. Uit overlevering is bekend dat deze Didès Elspa Révellas, van Spaanse afkomst, een wonderlijke man was die nogal wat talenten in zich verenigde. Hij was een denker, doener, schrijver, diplomaat, wetenschapper, uitvinder, chirurgijn, talenwonder en bovenal een magiër. Kortom, een echte homo universalis. 

Het is aannemelijk dat hij dus ook degene was achter de bestuurlijke hervorming van de schoutambten aan de Veluwezoom. Zoals al uit episode 3 bleek, had hij daartoe een spectaculair gemeentehuis ontworpen. Een symbolische bekroning van de geboorte van het Schoutambt Rheden. Echter, van deze man is na de afwijzing van zijn ontwerp nooit meer iets vernomen. Spoorloos. Opgelost in het niets. Hij zou het laatst gesignaleerd zijn op de plek waar later het beroemde hotel De Engel in De Steeg verrees. 

De vraag die mij nu bezighoudt is: Waar is die Didès gebleven? Ik wacht in spanning af wat het onderzoek naar de andere documenten ons hierover gaat vertellen.”

Het vermoedelijke zelfportret van Didès Elspa Révellas uit ca. 1573 (Bron: Historisch Centrum Gelderland)

Onderschrift foto: Het vermoedelijke zelfportret van Didès Elspa Révellas uit ca. 1573 (Bron: Historisch Centrum Gelderland)