Episode 6: Ook Spanje in de ban van Didès, de man van ‘de opgegraven kist’

Nog steeds zorgt de gevonden kist op het terrein van het oude gemeentehuis voor nieuwe verrassingen. De mysterieuze man, Didès Elspa Révellas, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het begraven van de kist met toebehoren in 1573, blijkt ook bekend te zijn bij historici in Madrid. Medewerkers van het Historisch Centrum Gelderland hebben hierover contact gehad met hun Spaanse collega’s.

Uit de archieven van Philips II blijkt Didès als architect betrokken te zijn geweest bij het ontwerpen van de koepels van paleiscomplex het Escorial. In de daar gevonden architectuurtekeningen spelen eveneens paddestoelen een belangrijke rol. Architecten in Spanje waren dermate onder de indruk van zijn ontwerpen dat zij er een moderne variatie van hebben gebouwd. Sinds 2019 is de centrale bibliotheek in Madrid gevestigd in deze ultramoderne schepping.

Burgemeester Carol van Eert: “Heel bijzonder dat de man die blijkbaar aan de oorsprong stond van onze gemeente nu in Spanje zo'n eervolle behandeling krijgt. Maar goed, wij zijn heel blij met ons tijdelijke mobiele gemeentehuisje dat, naar ik begreep, ook geïnspireerd is op het ontwerp van deze wonderlijke man. Het past natuurlijk ook mooi in onze gemeentelijke geschiedenis waarin die gedenkwaardige ijskiosk De Paddestoel bij De Roskam in Rheden bij velen nog in het geheugen gegrift staat.”

Het volgende waar de onderzoekers van het Historisch Centrum Gelderland zich nu op richten is de gevonden brief. Deze Latijnse brief heeft nogal geleden onder de omstandigheden onder de grond. Men denkt echter dat het met de hedendaagse technieken mogelijk moet zijn om dit epistel te ontcijferen. Wordt vervolgd!

Episode 6
Onderschrift foto: Het paddestoelvormige gebouw in Madrid, duidelijk geïnspireerd op de schetsen van Didès, in navolging van zijn ontwerp voor het gemeentehuis van Schoutambt Rheden uit 1573.