Episode III: Gevonden document uit 1573 bevat schets eerste gemeentehuis

Het Historisch Centrum Gelderland heeft informatie vrijgegeven over één van de documenten die zijn gevonden bij de unieke opgraving afgelopen najaar op het terrein van het gemeentehuis in De Steeg. Het gaat om een tekening van een paddestoelvormig gebouw, versierd met de namen van de zeven dorpen van de gemeente Rheden. Deze bevat ook een verklarende tekst: Ontwerp voor Het Gemeenschapshuis van Schoutambt Rheden. Als stralende vrucht van het mycelium dat de 7 dorpen met elkaar verbindt.

De schets is ondertekend door Didès Elspa Révellas en dateert, zoals alle andere gevonden documenten en voorwerpen, uit 1573. Dit is het jaar dat de gemeente Rheden gevormd werd. 
Walter de Wit, kenner van de Rhedense geschiedenis: “Opvallend is de grandeur van het afgebeelde gebouw, dat ongetwijfeld veel weerstand moet hebben opgeroepen bij de doorgaans nuchtere ambtsjonkers. Een botsing van culturen, aangezien Elspa Rèvellas afkomstig was uit de kringen rond Filips II en het Spaanse Hof. Ik hoop dat de overige documenten meer licht op deze geschiedenis zullen werpen.”

Het perkament met de schets van ‘het gemeenschapshuis’, is een unicum. Bekend was al wel dat de toenmalige ambtsjonkers elkaar met regelmaat ontmoetten in taveernen en kroegen, zoals het Veerhuis in Rheden. Maar nooit eerder zijn er documenten gevonden die erop wijzen dat er concrete plannen waren voor de bouw van het eerste Rhedense gemeentehuis.

Schets voor het eerste ‘gemeenschapshuis’ van de hand van Didès Elspa Révellas uit 1573. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)

Onderschrift foto: Schets voor het eerste ‘gemeenschapshuis’ van de hand van Didès Elspa Révellas uit 1573. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)