Episode II: Opgegraven kist met unieke vondsten te zien bij openingsoptocht jubileum

De kist die afgelopen najaar opgegraven is tijdens de sloop van het gemeentehuis, zal te zien zijn tijdens de openingsoptocht van het jubileumjaar, op zondag 16 april. De kist en de daarin gevonden voorwerpen en documenten, zullen speciaal voor het jubileum worden overgebracht uit het Historisch Centrum Gelderland.

De spectaculaire vondst is afgelopen najaar clandestien gedaan door een detector-amateur, en is direct overgedragen aan Walter de Wit, oud voorzitter van de Historische Kring Rheden Rozendaal. De vondst bevat ondermeer een vijftal documenten, een ambtsketen en een windvaan met daarop de namen van de zeven dorpen. Voorwerpen die bij aanvang in 1573 de eenheid van het nieuw te vormen schoutambt symboliseerden.  
Het Historisch Centrum Gelderland omschrijft de vondst als uniek. 

Oud rijksarchivaris Frank Keverling Buisman, betrokken bij het onderzoek: “Niet eerder zijn bij opgravingen uit de 16e eeuw dergelijke symboolvoorwerpen gevonden, die de onderlinge verbintenis binnen een schoutambt zichtbaar maakten. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden, maar het past in het beeld dat we hebben over die periode. Bij aanvang van de 80-jarige oorlog zochten de dorpen elkaar op om sterker te staan tegenover de Spanjaarden, zeker na de plundering van Zutphen in 1572. Dit zou ook de reden kunnen zijn dat de kist al direct onder de grond begraven is, in afwachting van betere tijden. Het vertrek van de Spanjaarden zou echter nog 75 jaar op zich laten wachten.”

Tijdens de openingsoptocht zullen zowel de kist als de voorwerpen te zien zijn. Carol van Eert, burgemeester van Rheden, zal hierbij tevens de originele ambtsketen uit 1573 in ontvangst nemen.

Walter de Wit, oud-voorzitter van de Historische Kring Rheden bij de unieke vondst in het Historisch Centrum. (Robert Ridder, Historisch Centrum Gelderland)

Onderschrift foto: Walter de Wit, oud-voorzitter van de Historische Kring Rheden bij de unieke vondst in het Historisch Centrum. (Robert Ridder, Historisch Centrum Gelderland)