Episode IV: Gevonden ambtsketen uit 1573 symboliseert eenheid van de 7 dorpen

De opgegraven kist uit 1573, die bij de openingsoptocht voor het eerst te zien was, bevatte naast de dorpenwijzers en een aantal documenten, ook een ambtsketen. Ook deze was al te bewonderen voor de honderden toeschouwers op de Middachterallee. Een unieke vondst, meldt het Historisch Centrum Gelderland. Nooit eerder is in deze contreien een ambtsketen uit de 16e eeuw gevonden.

Walter de Wit, voormalig voorzitter van de Oudheidkundige Kring en gepassioneerd verzamelaar van Rhedens erfgoed: “Het moet voor de detector-amateur een geweldig moment zijn geweest. Stel je voor: je detector slaat opeens in het rood, je begint te spitten en te graven, en je stuit op een kist. En opeens heb je dan de eerste ambtsketen van Rheden in je handen… Ik kan je verzekeren, dan maakt je hart wel een flinke vreugdesprong!”

Een duidelijke aanwijzing dat het om een ambtsketen voor Rheden gaat, valt te herleiden uit de ornamenten van de ketting. Te zien zijn zeven schildjes met een herkenbare ‘doorkijk’ naar ieder dorp, meestal de kerktoren. Daarmee onderstreepte men symbolisch de eenheid van het nieuwe schoutambt. Of deze ambtsketen ooit daadwerkelijk is gedragen, is echter de vraag. De gevonden documenten wijzen in een andere richting. Daarover meer in een volgende episode van dit verhaal.

Expositie van de voorwerpen
Tot nu toe heeft het Historisch Centrum Gelderland de kist, de ambtsketen en één document vrijgegeven. De rest volgt na onderzoek. De gemeente heeft het (rijdende) gemeentehuis aangewezen als plek om deze te exposeren. Iedereen kan daarmee t.z.t. met eigen ogen de schatten van dichtbij bewonderen.

Onderschrift foto: De eerste ambtsketen van de gemeente Rheden, met voor elk dorp een eigen schildje. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)

Onderschrift foto: De eerste ambtsketen van de gemeente Rheden, met voor elk dorp een eigen schildje. (Bron: Historisch Centrum Gelderland)