Episode I: Rheden doet spectaculaire vondst uit begintijd gemeente

Tijdens de sloop van het oude gemeentehuis in De Steeg eind oktober deed de gemeente Rheden een spectaculaire vondst die stamt uit de begintijd van de gemeente in 1573. Omdat eerst nog een en ander nader/archeologisch onderzocht moest worden, kan de ontdekking nu pas bekend worden gemaakt.

De vondst bestaat uit een kist met daarin verschillende voorwerpen, zoals een ambtsketen en een windvaan. Het is voor het eerst dat in de regio dergelijke voorwerpen zijn gevonden, afkomstig uit de tweede helft van de 16e eeuw.
Ook bevat de kist een aantal onbekende documenten over de samenvoeging van Velp en Rheden tot Schoutambt Rheden. De documenten, waaronder een Latijnse brief en een landkaart, werpen vooral licht op de roerige tijden waarin de gemeente Rheden tot stand kwam.

De tip over de clandestiene vondst kwam via een detector-amateur terecht bij Walter de Wit, voormalig voorzitter en archivaris van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal en verzamelaar van archeologisch erfgoed. Inmiddels doet het Historisch Centrum Gelderland verder onderzoek naar de schat. Omdat de vondst al snel in verband werd gebracht met de ontstaansgeschiedenis van de gemeente, werd besloten de ontdekking pas bekend te maken bij de aanvang van het jubileumjaar. In overleg met het Historisch Centrum wordt bekeken wanneer en waar de Rhedense inwoners deze vondsten kunnen bekijken. Daarover volgt later meer informatie.

Burgemeester Carol van Eert: ‘Dit is inderdaad een heel bijzondere vondst waarvan we direct dachten: dit moet natuurlijk een rol krijgen bij het jubileumjaar. Vandaar dat we in overleg met het Historisch Centrum Gelderland hebben besloten de vondst pas nu, in aanloop naar de festiviteiten, naar buiten te brengen. Dit gaf hen ook de ruimte verder onderzoek te doen naar de herkomst van de verschillende voorwerpen. Toegegeven, een mooiere aanjager van het jubileum hadden we ons niet kunnen wensen. Het is heel bijzonder dat een dergelijke schat nog boven de grond komt.’

Walter de Wit en een medewerkster van het Historisch Centrum bij de kist uit 1573. (Foto: Robert Ridder, Historisch Centrum Gelderland)

Onderschrift foto: Walter de Wit en een medewerkster van het Historisch Centrum bij de kist uit 1573. (Foto: Robert Ridder, Historisch Centrum Gelderland)