Groene bordjes

Bordjes bij graven Begraafplaats Imboslaan Dieren.

Begraafplaatsenadministratie

De begraafplaatsenadministratie van de gemeente Rheden beschikt over een digitaal systeem, waarin elk graf geregistreerd staat. Per graf zijn hierin onder andere vastgelegd de gegevens van uitgifte, de gegevens van overledene(n), registratie van grafbedekking en de gegevens van de rechthebbende.

De uit de begintijd stammende onbepaalde tijd graven (na opening van de begraafplaats aan de Imboslaan) waren tot nu toe nooit in het digitale systeem verwerkt. Daar is nu een begin mee gemaakt. Het is een behoorlijke klus om gegevens, uit de jaren 40, 50 en 60, over te zetten. Het betreft handgeschreven gegevens uit registerboeken en die zijn jammer genoeg niet altijd even compleet genoteerd. Door middel van documenten uit het gemeentearchief en het Gelders Archief lukt het meestal toch om de gegevens zo compleet mogelijk te krijgen.

We stuiten op het volgende probleem. Voor de oudere graven merken wij dat de gegevens van de rechthebbenden dermate oud zijn, dat zij niet allemaal te traceren zijn in de persoonsgegevens van vroeger en nu. Daarnaast blijkt soms dat rechthebbenden zelf al langere tijd geleden zijn overleden. Elk graf heeft wettelijk een rechthebbende nodig om te blijven bestaan. Een rechthebbende is de persoon die verantwoordelijk is voor het graf, die bepaalt wat er met het graf gebeurt.

Nieuwe rechthebbende

Wij proberen om voor alle onbepaalde tijd graven een nieuwe rechthebbende te vinden. Dat gaan wij doen door middel van het plaatsen van bordjes bij de betreffende graven. Op zo’n bordje wordt aan de bezoeker van het graf gevraagd, om contact op te nemen met de administratie van het team begraafplaatsen gemeente Rheden. Ons streven is om op deze manier de verouderde gegevens in onze administratie zo compleet mogelijk te kunnen maken.