Rekenkamer

Over de rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen van de gemeente Rheden. Daarbij gaat het om meer dan rekenen. De rekenkamer onderzoekt wat er daadwerkelijk gebeurt en wat dat allemaal kost en oplevert. Maar ook hoe dat beter en slimmer kan. Met de onderzoeken ondersteunt de rekenkamer de raad in zijn controlerende functie en draagt zij bij aan verbeteringen in het beleid én de uitvoering daarvan.

Bekijk ook:

Samenstelling

De rekenkamer betaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

  • De heer W.  (William) van Deursen, voorzitter
  • Mevrouw S. (Silvi) Joosten, lid
  • De heer A. (André) de Boer, lid

Ook is er een klankbordgroep van raadsleden die de rekenkamer input, reflectie en advies geeft over haar werkzaamheden. Deze klankbordgroep heeft een adviserende rol bij de keuze van een onderzoeksonderwerp en het vaststellen van de rapporten, conclusies en aanbevelingen in onderzoeken die door de rekenkamer uitgevoerd worden.

De leden van de klankbordgroep zijn:

  • De heer W. (Willem) Heesen, raadslid
  • De heer J. (Jelte) Kolkman, raadslid
  • De heer J. (Jan) Verhoeven, raadslid

De rekenkamer wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, ook plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad.

Contact

De rekenkamer is te bereiken via de ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, telefoon 06-52169926 of s.leenders@rheden.nl