Onderzoeksprotocol

Het onderzoeksprotocol beschrijft de richtlijnen die de rekenkamercommissie van de gemeente Rheden volgt bij de uitvoering van haar onderzoeken. Het protocol heeft tot doel het waarborgen van de kwaliteit van de onderzoeken, een goed verloop van het onderzoeksproces en het geven van inzicht in de werkwijze van de commissie.