Over de rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen van de gemeente Rheden. Daarbij gaat het om meer dan rekenen. De rekenkamer onderzoekt wat er daadwerkelijk gebeurt en wat dat allemaal kost en oplevert. Maar ook hoe dat beter en slimmer kan. Met de onderzoeken ondersteunt de rekenkamer de raad in zijn controlerende functie en draagt zij bij aan verbeteringen in het beleid én de uitvoering daarvan.

Bekijk ook: