Over de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het gemeentebestuur. Dat doet zij voor de gemeenteraad en de burgers met als voornaamste doel het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.

 

De gemeenteraad gebruikt de informatie van de rekenkamercommissie voor het uitvoeren van zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie beoordeelt beleid (en beleidsuitvoering) en geeft aanbevelingen tot verbetering. Dit doet de rekenkamercommissie vanuit een onafhankelijke positie, zonder uiteraard de wensen van de raad uit het oog te verliezen. Voor de inwoners van de gemeente Rheden wil de rekenkamercommissie zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. Daarbij stelt de rekenkamercommissie het maatschappelijk resultaat van het gevoerde bestuur en beleid voorop. Het gaat hierbij niet alleen om de vraag of het bestuur doet wat het belooft. Maar vooral ook of het uitgevoerde beleid wel tot de beoogde resultaten leidt. In die zin houdt de rekenkamercommissie het bestuur een spiegel voor waarmee de raad zijn voordeel kan doen. En de burger moet in deze spiegel mee kunnen kijken.

 

Bekijk ook: