Samenstelling

De huidige Rekenkamercommissie is in zijn huidige samenstelling werkzaam vanaf mei 2018. De commissie bestaat uit vijf personen, waaronder een extern voorzitter en een extern lid en drie raadsleden. De samenstelling van de Rekenkamercommissie is als volgt:

De heer W. (William) van Deursen, extern voorzitter
Mevrouw S. (Silvi) Joosten, extern lid
De heer J.G. (Sjir) Hanssen, raadslid
Mevrouw L.M. (Linda) Nieuwenhoven, raadslid
De heer N. (Niels) Booij, raadslid

De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, tevens plv. griffier van de gemeenteraad.