Samenstelling

De rekenkamer betaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

  • De heer W.  (William) van Deursen, voorzitter
  • Mevrouw S. (Silvi) Joosten, lid
  • De heer A. (André) de Boer, lid

Ook is er een klankbordgroep van raadsleden die de rekenkamer input, reflectie en advies geeft over haar werkzaamheden. Deze klankbordgroep heeft een adviserende rol bij de keuze van een onderzoeksonderwerp en het vaststellen van de rapporten, conclusies en aanbevelingen in onderzoeken die door de rekenkamer uitgevoerd worden.

De leden van de klankbordgroep zijn:

  • De heer W. (Willem) Heesen, raadslid
  • De heer J. (Jelte) Kolkman, raadslid
  • De heer J. (Jan) Verhoeven, raadslid

De rekenkamer wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, ook plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad.