Grafrecht, onderhoudsrecht en rechthebbende

Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Als u grafrechten heeft, heeft u de rechten en plichten op een graf. U bent dan de rechthebbende op het graf en de contactpersoon voor de gemeente.

Grafrecht

Grafrecht geeft u het recht op een plek (particulier graf of urnengraf) op de begraafplaats. Standaard koopt u het grafrecht voor een periode van 30 jaar, maar het is ook mogelijk om dit voor 50 jaar te kopen. Naast het grafrecht, betaalt u ook  voor iedere keer dat het graf geopend wordt voor een bijzetting. Na het vastleggen van het graf krijgt de rechthebbende een factuur thuis gestuurd voor het betalen van het grafrecht.

Kosten jaarlijks onderhoud gedenkpark

Bent u rechthebbende van een graf (particulier graf of urnengraf), dan krijgt u van ons jaarlijks een rekening voor de kosten voor het onderhoud van het gedenkpark.

U ontvangt deze rekening jaarlijks, maar u kunt de kosten ook afkopen voor bijvoorbeeld 30 of 50 jaar.Urnenmuur, muur om urnen in te plaatsen, begraafplaats Heiderust in Rheden

Wat is een rechthebbende

De rechthebbende is de persoon die beschikt over het grafrecht van een particulier graf. Met deze persoon onderhouden wij het contact en regelen we de financiële zaken. De factuur van het grafrecht sturen we naar de rechthebbende. Bij algemene graven wordt er geen grafrecht betaald en is er ook geen rechthebbende, er wordt dan contact onderhouden met een belanghebbende.        

Wijzigen rechthebbende of contactpersoon

Wilt u de rechthebbende of het contactpersoon van een graf wijzigen, neemt u dan contact met ons op.