Grafrecht, onderhoudsrecht en rechthebbende

Grafrecht

Grafrecht geeft u het recht op een plek (particulier graf of urnengraf) op de begraafplaats. Standaard koopt u het grafrecht voor een periode van 30 jaar, maar het is ook mogelijk om dit voor 50 jaar te kopen. Naast het grafrecht, betaalt u ook  voor iedere keer dat het graf geopend wordt voor een bijzetting. Na het vastleggen van het graf krijgt de rechthebbende een factuur thuis gestuurd voor het betalen van het grafrecht.

 

Urnenmuur, muur om urnen in te plaatsen, begraafplaats Heiderust in RhedenOnderhoudsrecht

Bent u rechthebbende van een graf (particulier graf of urnengraf), dan krijgt u van ons jaarlijks, bij de aanslag van de gemeentelijke belastingen, een rekening voor de onderhoudsrechten. Onderhoudsrechten betaalt u voor het onderhouden van het graf, de stenen en de beplanting.

U ontvangt deze rekening jaarlijks, maar u kunt de kosten ook afkopen voor de duur van het grafrecht, bijvoorbeeld 30 of 50 jaar.

 

Wat is een rechthebbendeRechthebbende

De rechthebbende is de persoon die beschikt over het grafrecht van een particulier graf. Met deze persoon onderhouden wij het ocontact en regelen we de financiële zaken. De factuur van het grafrecht sturen we naar de rechthebbende. Bij algemene graven wordt er geen grafrecht betaald en is er ook geen rechthebbende. Vaak is er wel een contactpersoon namens de familie.

 

Wijzigen rechthebbende of contactpersoon

Wilt u de rechthebbende of het contactpersoon van een graf veranderen, neemt u dan contact met ons op.